Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

[PINDAAN PKPB]Pra Kelayakan Untuk CADANGAN KERJA-KERJA NAIK TARAF DAN BAIK PULIH BANGUNAN PARLIMEN MALAYSIA FASA 2...

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
TENDER/SEBUTHARGA
IKLAN TENDER/SEBUTHARGA
Maklumat Perolehan
Jenis Perolehan: 
Tender
Tajuk Perolehan: 
[PINDAAN PKPB] Pra Kelayakan Untuk CADANGAN KERJA-KERJA NAIK TARAF DAN BAIK PULIH BANGUNAN PARLIMEN MALAYSIA FASA 2C(II) SKL0202/B17/26167/20590/0/TB/KD
Pejabat Yang Memanggil: 
Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan (Bahagian Bangunan Am 1) Ibu Pejabat JKR Malaysia Kuala Lumpur
Tarikh Iklan: 
24/03/2020
Jenis: 
Terbuka
Maklumat Kontraktor
Status Syarikat: 

TERBUKA / A2

Gred CIDB: 
G7
Kategori: 

B

Pengkhususan: 

B01, B03, B04

Gred, Kategori & Pengkhususan/Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/Kelas, Kepala & Sub-Kepala (Berbeza mengikut projek)

Pendaftaran Kontraktor
Kontraktor hendaklah mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang sah dengan CIDB dan

i) Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang sah dalam Gred G7, Kategori B Pengkhususan B01, B03, B04; Atau
Mempunyai Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) yang sah dalam Kelas A, Tajuk II (Tajuk Kecil : 2(b); Tajuk 4 ); Atau
Mempunyai Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding Sarawak (UPKJ) yang sah dalam Kelas A, Kepala II ( Sub-Kepala : 2(a), 2(b);
ii) Mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan CIDB atau PPK dan UPKJ atau PPK dan PUKONSA dan STB dengan BPKU yang masih berkuatkuasa sekurang-kurangnya melebihi 3 bulan dari tarikh tutup Pra-Kelayakan.
iii) Mempunyai sijil SCORE CIDB yang masih sah dengan minimum 3 Bintang.
iv) Kontraktor berdaftar yang telah digantung oleh CIDB /UPKJ/PUKONSA dari menyertai tender, TIDAK LAYAK untuk
menyertai Pra Kelayakan ini.
v) Petender usahasama/gabungan hendaklah mengemukakan Perjanjian Usahasama/Gabungan. Perjanjian tersebut hendaklah mengandungi maklumat pegangan ekuiti setiap rakan usahasama/gabungan dan bertanggungjawab secara “jointly & severally” serta ditandatangani oleh kesemua rakan usahasama/gabungan dan disetemkan.
vi) Kontraktor tidak dibenarkan memohon kebenaran khas daripada CIDB untuk pengkhususan bidang kerja yang ditetapkan.
Keupayaan Kontraktor
vii) Mempunyai Nett Worth melebihi 20% dari Nilai Tahunan Baki Kerja atau Modal Pusingan melebihi 10% Nilai Tahunan Baki Kerja atau Modal Mudah Cair melebihi RM 3,873,000.00.
viii) Mempunyai pengalaman yang mencukupi iaitu Nilai Tahunan Keseluruhan Kerja Tertinggi bagi projek-projek pembinaan serupa yang telah dilaksanakan dengan jayanya dalam tempoh lima (5) tahun lepas melebihi 30% daripada NTBK serta pengalaman sebagai Kontraktor Utama serta melaksanakan dan menyiapkan projek Kerajaan.
ix) Tidak mempunyai rekod prestasi kerja semasa yang ‘sakit’ dan tidak mempunyai rekod prestasi kerja yang tidak memuaskan dalam tempoh lima (5) tahun lepas dari segi tempoh penyiapan dan kualiti kerja.

Maklumat Dokumen Tender/Sebutharga
Harga Dokumen: 
RM50.00
Jenis Pembayaran: 
Kiriman Wang/Bank Draf (Bayaran atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T)
Tarikh Mula Dijual: 
10/06/2020
Tarikh Akhir Dijual: 
24/06/2020
Tarikh Tutup: 
01/07/2020 - 12:00pm
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources