Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Lawatan Penanda Aras EKSA 2020 Ke KPKT

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Tarikh dan Waktu Acara: 
Khamis, 13 Februari 2020 - 9:00am
Sumber: 

Lawatan Penanda Aras EKSA 2020 Ke KPKT

PUTRAJAYA, 13 FEBRUARI 2020 – Satu lawatan Penanda Aras Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) delegasi Kementerian Kerja Raya (KKR) telah diadakan ke Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).

Delegasi yang diketuai Puan Zurifah Binti Zuhairon, Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) ini disertai 26 orang peserta yang terdiri daripada urus setia induk, fasilitator dan ketua zon EKSA di KKR. Lawatan ini merupakan inisiatif KKR bagi menghadapi Audit Pensijilan Semula EKSA yang dijadualkan akan berlangsung pada bulan April 2020 selain berkongsi pandangan dan idea berkenaan pelaksanaan EKSA di agensi kerajaan.

KPKT dipilih kerana telah mencapai taraf pensijilan EKSA yang cemerlang daripada Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU).

Tags: 
#kkr #kpkt #eksa #eksa2020 #mampu #putrajaya #cemerlang #infrastruktur
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources