Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

MENAIKTARAF PRASARANA UNIT HEMODIALISIS, HOSPITAL SULTANAH NORA ISMAIL, BATU PAHAT, JOHOR.No. Tawaran:JKR / PERS /...

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Status: 
TENDER/SEBUTHARGA
IKLAN TENDER/SEBUTHARGA
Maklumat Perolehan
Jenis Perolehan: 
Tender
Tajuk Perolehan: 
MENAIKTARAF PRASARANA UNIT HEMODIALISIS, HOSPITAL SULTANAH NORA ISMAIL, BATU PAHAT, JOHOR. No. Tawaran: JKR / PERS / J / BP / 01 / 2020
Pejabat Yang Memanggil: 
JKR DAERAH BATU PAHAT
Tarikh Iklan: 
07/01/2020
Tarikh Lawatan Tapak: 
21/01/2020 - 10:00am
Lawatan Tapak: 

Tarikh dan Lokasi Lawatan Tapak
Taklimat tender dan lawatan tapak adalah DIWAJIBKAN.
Berkumpul di Pejabat Jurutera Daerah, JKR (D) Batu Pahat, Johor pada 21.01.2020 (Selasa) jam 10.00 pagi.

Jenis: 
Tender Khas Bumiputera
Maklumat Kontraktor
Status Syarikat: 

T1 KHAS TERBUKA (BUMIPUTRA)

Gred CIDB: 
G3
Kategori: 

B

Pengkhususan: 

B04

Tempat Dan Tarikh Dokumen Mulai Dijual
Pejabat Jurutera Daerah, JKR (D) Batu Pahat, Johor

Tarikh Dokumen Dijual

Pada:
22.01.2020
(Rabu)

Hingga:
06.02.2020
(Khamis)

Harga Dokumen & Bayaran Atas Nama
RM310.00

Pengarah Kerja Raya Negeri Johor

Tempat, Tarikh & Waktu Tender Tutup
Bahagian Ukur Bahan,
Aras 5, Bangunan Dato' Abdul Rahman Andak,
Kota Iskandar,
79582 Iskandar Puteri,
Johor.

Tarikh Tutup Tender

17.02.2020 (Isnin)
12.00 tengah hari

PERHATIAN

Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, hanya penama yang tercatat didalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor/syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ.

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Pengarah Kerja Raya Negeri Johor. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta Sijil Taraf Bumiputera yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (jika berkenan) beserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputera (jika berkenaan).

*Jenis Pendaftaran: T1 - Syarikat yang 100% milik tempatan.
A1 - Syarikat yang 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan dan pekerja adalah 100% oleh warganegara.
A2 - Syarikat yang 100% milik tempatan ATAU syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL ATAU Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, Pengurusan dan pekerja adalah warganegara.

Maklumat Dokumen Tender/Sebutharga
Tarikh Mula Dijual: 
22/01/2020
Tarikh Akhir Dijual: 
06/02/2020
Tarikh Tutup: 
17/02/2020 - 12:00pm
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources