Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

PRA-KELAYAKAN UNTUK PENINGKATAN JETI OPERASI LUMUT

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Eksa
Anda di sini
TENDER/SEBUTHARGA
IKLAN TENDER/SEBUTHARGA
Maklumat Perolehan
Jenis Perolehan: 
Tender
Tajuk Perolehan: 
PRA-KELAYAKAN UNTUK PENINGKATAN JETI OPERASI LUMUT
Pejabat Yang Memanggil: 
Caw. Kontrak Dan Ukur Bahan (Bahagian Kejuruteraan Infrastruktur Pengangkutan & Cerun) (SILA BERHUBUNG DENGAN MOHD RIDZUAN BIN SALIMAN BAHAGIAN MARITIM CAWANGAN KEJURUTERAAN INFRASTRUKTUR PENGANGKUTAN 03 2610 7482)
Tarikh Iklan: 
20/12/2019
Jenis: 
Tender Khas Bumiputera
Maklumat Kontraktor
Gred CIDB: 
G7
Kategori: 

CE & B

Pengkhususan: 

CE03, CE21 ,B04

Taraf / Jenis Syarikat
Bahagian A : PENDAFTARAN KONTRAKTOR
1)
Jenis Syarikat
i.Syarikat tempatan yang mempunyai pegangan ekuiti sekurang-kurangnya 70% milik warganegara tempatan; atau
ii.Syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia; atau
iii.Syarikat usahasama yang diperbadankan di Malaysia (tidak kira sama ada disenaraikan di Bursa Malaysia ataupun tidak) dengan syarat pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah warganegara tempatan.
2)Taraf Tender : Bumiputera
3)Pendaftaran
i.Kontraktor hendaklah mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam :
Gred : G7
Kategori :
CE - Kejuruteraan Awam
B - Pembinaan Bangunan
Pengkhususan :
CE03 - Struktur Marin
CE21 - Pembinaan Kejuruteraan Awam
B04 - Kerja-kerja Pembinaan Bangunan

dan

Kontraktor hendaklah mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam :
Gred : G7
Kategori :
CE - Kejuruteraan Awam
B - Pembinaan Bangunan

dan
Mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang sah dengan Bahagian Pembangunan Kontraktor & Usahawan (BPKU), Kementerian Pembangunan Usahawan.

ATAU

ii.Kontraktor hendaklah mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam :
Gred : G7
Kategori :
CE - Kejuruteraan Awam
B - Pembinaan Bangunan
Pengkhususan :
CE03 - Struktur Marin
CE21 - Pembinaan Kejuruteraan Awam
B04 - Kerja-kerja Pembinaan Bangunan

dan

Kontraktor hendaklah berdaftar dengan Pusat Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan Dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) dalam :
Kelas : A
Tajuk : I - Kerja-kerja Kejuruteraan Awam
Tajuk Kecil :
1 - Kerja-kerja Am Kejuruteraan Awam
2 - Jambatan, Jeti dan Struktur Kerja Laut

dan,
Tajuk : II - Kerja-kerja Bangunan
Tajuk Kecil :
2(a) - Bangunan Rangka Konkrit Bertetulang yang Tidak Melebihi Empat (4) Tingkat

dan

Mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang sah dengan Bahagian Pembangunan Kontraktor & Usahawan (BPKU), Kementerian Pembangunan Usahawan.

ATAU

iii.Kontraktor hendaklah mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang sah dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam :
Gred : G7
Kategori :
CE - Kejuruteraan Awam
B - Pembinaan Bangunan

Pengkhususan :
CE03 - Struktur Marin
CE21 - Pembinaan Kejuruteraan Awam
B04 - Kerja-kerja Pembinaan Bangunan

dan

Kontraktor hendaklah berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juruperunding Sarawak (UPKJ) dalam :
Kelas : A
Kepala : I - Kerja-kerja Kejuruteraan Awam
Sub-Kepala :
1 - Kerja-kerja Am Kejuruteraan Awam termasuk kerja cerucuk
2(b) - Dermaga, Jeti dan lain-lain

dan,
Kepala : II - Kerja-kerja Bangunan
Sub Kepala :
2(a) - Bangunan Rangka Konkrit Bertetulang

dan

Mempunyai Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang sah dengan Bahagian Pembangunan Kontraktor & Usahawan (BPKU), Kementerian Pembangunan Usahawan.
4)Kontraktor hendaklah mempunyai PPK dan SPKK dengan CIDB atau PPK dan PUKONSA atau PPK dan UPKJ dan STB dari BPKU yang masih berkuatkuasa sekurang-kurangnya melebihi 3 bulan dari tarikh tutup Pra-Kelayakan;
5)Mempunyai sijil SCORE CIDB yang masih sah dengan minimum 3 bintang;
6)Kontraktor berdaftar yang telah digantung oleh CIDB/UPKJ/PUKONSA/BPKU dari menyertai tender, TIDAK LAYAK untuk menyertai pra-kelayakan ini;
7)Kontraktor tidak dibenarkan memohon kebenaran khas daripada CIDB/UPKJ/PUKONSA untuk pengkhususan bidang kerja yang ditetapkan;
8)Kontraktor hendaklah mempunyai PPK dan SPKK dengan CIDB atau PPK dan PUKONSA atau PPK dan UPKJ dan STB dari BPKU yang masih berkuatkuasa sekurang-kurangnya melebihi 3 bulan dari tarikh tutup Pra-Kelayakan;
Petender usahasama hendaklah mengemukakan Perjanjian Usahasama. Perjanjian tersebut hendaklah mengandungi pegangan equity setiap rakan usahasama dan bertanggungjawab secara 'jointly & severally' dan ditandatangani oleh kesemua rakan usahasama dan disetemkan.

Bahagian B : KEUPAYAAN KONTRAKTOR
a)
Keupayaan Kewangan:
i.Nett Worth: Melebihi 20% of NTBK atau;
ii.Modal Pusingan : Melebihi 10% of NTBK atau;
iii.Modal Mudah Cair: Minima RM 2.212 juta

b)Keupayaan Teknikal
i.Nilai Tahunan Keseluruhan Kerja Serupa yang dilaksanakan dengan jayanya dalam tempoh 5 tahun lepas yang melebihi 30% NTBK;
ii.Kontraktor hendaklah mempunyai pengalaman yang mencukupi iaitu yang serupa yang telah dilaksanakan dalam tempoh lima (5) tahun lalu serta berpengalaman sebagai Kontraktor Utama melaksana dan menyiapkan projek Kerajaan/Swasta;
iii.Keutamaan akan diberi kepada kontraktor yang mempunyai pengalaman kerja berkaitan kerja-kerja MARIN.
iv.Tidak mempunyai kerja semasa yang ‘sakit’ dan tidak mempunyai rekod prestasi yang tidak memuaskan dari segi tempoh penyiapan projek dan kualiti kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor dalam tempoh lima (5) tahun lalu adalah memuaskan.

Bahagian C : PERUNDING KONTRAKTOR
Melantik perunding-perunding yang bertauliah dan merupakan perunding bebas (independent and not in-house consultant) seperti berikut:-

1 Berdaftar dengan Lembaga Profesional yang berkenaan;
2 Berdaftar dengan Kementerian Kewangan.

Maklumat Dokumen Tender/Sebutharga
Harga Dokumen: 
RM50.00
Jenis Pembayaran: 
Kiriman Wang/Bank Draf (Bayaran atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T)
Tarikh Mula Dijual: 
26/12/2019
Tarikh Akhir Dijual: 
03/01/2020
Tarikh Tutup: 
20/01/2020 - 12:00pm
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources