Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

PRA KELAYAKAN UNTUK PROJEK PEMBINAAN MAKTAB RENDAH SAINS MARA (MRSM) DUNGUN, TERENGGANU (REKA & BINA)

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Status: 
TENDER/SEBUTHARGA
IKLAN TENDER/SEBUTHARGA
Maklumat Perolehan
Jenis Perolehan: 
Tender
Tajuk Perolehan: 
PRA KELAYAKAN UNTUK PROJEK PEMBINAAN MAKTAB RENDAH SAINS MARA (MRSM) DUNGUN, TERENGGANU (REKA & BINA)
Pejabat Yang Memanggil: 
Cawangan Kontrak & Ukur Bahan, (Bahagian Bangunan Am 2), IBU PEJABAT JKR MALAYSIA (Pegawai yang boleh dihubungi Sr Jamisah Binti Ibrahim di talian 03-26165426 atau Mohd Azrien Bin Suyadi di talian 03-26165466)
Tarikh Iklan: 
28/11/2019
Jenis: 
Tender Khas Bumiputera
Maklumat Kontraktor
Status Syarikat: 

A1, A2

Syarikat tempatan yang mempunyai pegangan ekuiti sekurang-kurangnya 70% milik warganegara tempata;
ATAU
Syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia;
ATAU
Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia (tidak kira sama ada disenaraikan di Bursa Malaysia ataupun tidak) dengan syarat pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah warganegara tempatan

Gred CIDB: 
G7
Kategori: 

B

Pengkhususan: 

Gred, Kategori & Pengkhususan/Kelas, Tajuk & Tajuk Kecil/Kelas, Kepala & Sub-Kepala (Berbeza mengikut projek)

Pendaftaran Kontraktor

Kontraktor hendaklah mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) yang sah dengan CIDB dan

i) Mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang sah dalam Gred G7, Kategori B

ii) Pengkhususan B01 dan B04 Atau Mempunyai Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) yang sah dalam Kelas A, Tajuk II (Tajuk Kecil : 2(a); Tajuk II (Tajuk Kecil:4 Atau Mempunyai Sijil Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding Sarawak (UPKJ) yang sah dalam Kelas A, Tajuk II (Tajuk Kecil : 2(a) & 2(b)

iii) Mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan CIDB atau PPK dan UPKJ atau PPK dan PUKONSA dan STB dengan BPKU yang masih berkuatkuasase kurang-kurangnya melebihi 3 bulan dari tarikh tutup Pra-Kelayakan.

iv) Mempunyai sijil SCORE CIDB yang masih sah dengan minimum 3 Bintang.

v) Kontraktor berdaftar yang telah digantung oleh CIDB /UPKJ/PUKONSA dari menyertai tender, TIDAK LAYAK untuk menyertai Pra Kelayakan ini.

vi) Kontraktor tidak dibenarkan memohon kebenaran khas daripada CIDB/UPKJ/PUKONSA untuk pengkhususuan bidang kerja yang ditetapkan.

vii) Petender usahasama hendaklah mengemukakan Perjanjian Usahasama. Perjanjian tersebut hendaklah mengandungi peganagan equity setiap rakan usahasama dan bertanggungjawab secara `jointly & severaly’ dan ditandatangani oleh kesemua rakan usahasama dan disetemkan.

Keupayaan Kontraktor

viii) Mempunyai Nett Worth melebihi 20% dari Nilai Tahunan Baki Kerja atau Modal Pusingan melebihi 10% Nilai Tahunan Baki Kerja atau Modal Mudah Cair melebihi RM 3,900,000.00.

ix) Mempunyai Nilai Tahunan Keseluruhan Kerja Serupa yang dilaksanakan dengan jayanya dalam tempoh lima (5 ) tahun lepas yang melebihi 30% dari Nilai Tahunan Baki Kerja.

x) Mempunyai pengalaman yang mencukupi iaitu yang serupa dengan skop kerja dalam tempoh lima (5) tahun lepas serta berpengalaman sebagai Kontraktor Utama melaksanakan dan menyiapkan projek Kerajaan/Swasta.

xi) Tidak mempunyai kerja semasa yang ‘sakit’ dan tidak mempunyai rekod prestasi kerja yang tidak memuaskan dari segi tempoh penyiapan projek dan kualiti kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor dalam tempoh lima (5) tahun lalu adalah memuaskan.

Perunding Kontraktor
Melantik perunding-perunding yang bertauliah dan merupakan perunding bebas (Independent and not in-house consultant) sepertiberikut:-

1.Berdaftar dengan Lembaga Profesional yang berkenaan
2. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan

Maklumat Dokumen Tender/Sebutharga
Harga Dokumen: 
RM50.00
Jenis Pembayaran: 
Kiriman Wang/Bank Draf (Bayaran atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T)
Tarikh Mula Dijual: 
02/12/2019
Tarikh Akhir Dijual: 
16/12/2019
Tarikh Tutup: 
23/12/2019 - 12:00pm
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources