Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

KERJA-KERJA PENYIASATAN TANAH BESERTA UJIAN MAKMAL BAGI MENAIKTARAF BANGUNAN GIATMARA SIBU, SARAWAK

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Status: 
TENDER/SEBUTHARGA
IKLAN TENDER/SEBUTHARGA
Maklumat Perolehan
Jenis Perolehan: 
Sebutharga
Tajuk Perolehan: 
KERJA-KERJA PENYIASATAN TANAH BESERTA UJIAN MAKMAL BAGI MENAIKTARAF BANGUNAN GIATMARA SIBU, SARAWAK
Pejabat Yang Memanggil: 
CAWANGAN KEJURUTERAAN GEOTEKNIK
Tarikh Iklan: 
20/11/2019
Tarikh Lawatan Tapak: 
25/11/2019 - 10:30am
Lawatan Tapak: 

2. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT SEBUT HARGA PADA 25NOVEMBER 2019 HARI ISNIN JAM 10.30 PAGI. TAKLIMAT HANYA AKAN DIADAKAN SEKALI. KONTRAKTO DIKEHENDAKI BERKUMPUL DI BILIK MESYUARAT PEJABAT GIATMARA NEGERI SARAWAK , NO .15c, TINGKAT 2, KOMPLEKS MARA SATOK PARADE, 93400 KUCHING , SARAWAK PADA TARIKH DAN MASA YANG TELAH DITETAPKAN DI ATAS. HANYA PENAMA DI DALAM PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) DAN SPKK SAHAJA YANG DIBENARKAN MENGAHDIRI TAKLIMAT.

Maklumat Kontraktor
Pengkhususan: 

1. SEBUT HARGA ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIPM/CIDB) DI NEGERI SARAWAK YANG MEMPUNYAI DOKUMEN/ SIJIL BERIKUT YANG MASIH SAH LAKU

a. PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)(CIDB)
- GRED G1, KATEGORI CE, PENGKHUSUSAN CE12

b. SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) ATAU

SIJI UNIT PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN JURUPERUNDING (UPKJ)

2. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT SEBUT HARGA PADA 25NOVEMBER 2019 HARI ISNIN JAM 10.30 PAGI. TAKLIMAT HANYA AKAN DIADAKAN SEKALI. KONTRAKTO DIKEHENDAKI BERKUMPUL DI BILIK MESYUARAT PEJABAT GIATMARA NEGERI SARAWAK , NO .15c, TINGKAT 2, KOMPLEKS MARA SATOK PARADE, 93400 KUCHING , SARAWAK PADA TARIKH DAN MASA YANG TELAH DITETAPKAN DI ATAS. HANYA PENAMA DI DALAM PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) DAN SPKK SAHAJA YANG DIBENARKAN MENGAHDIRI TAKLIMAT.

3. DOKUMEN SEBUT HARGA AKAN DIKELUARKAN KEPADA KONTRAKTOR YANG SAH SAHAJA SELEPAS TAKLIMAT SEBUT HARGA DIADAKAN. UNTUK MAKSUD INI. KONTRAKTOR DIKEHENDAKI MEMBAWA PERAKUAN / SIJIL PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) BESERTA SATU SALINAN PERKUAN/ SIJIL TERSEBUT. SEBARANG PERMASALAHN BOELH BERHUBUNG DI TALIAN 03 - 4051 8676/8683

4. BORANG SEBUT HARGA YANG TELAH DIISI DENGAN LENGKAP HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM PETI SEBUT HARGA DI CAWANGAN KEJRUTERAAN GEOTEKNIK, IBU PEJABAT JKR MALAYSIA, TINGKAT 26, MENARA PJD NO.50 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR TIDAK LEWAT DARI JAM 12.00 TENGAH HARI ADA HARI SELASA , 3 DISEMBER 2019.

Maklumat Dokumen Tender/Sebutharga
Tarikh Tutup: 
03/12/2019 - 12:00pm
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources