Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pemasangan Elektrik Untuk Kerja-Kerja Naik Taraf Sistem Penghawa Dingin Berpusat Di Galeri Lembaga Pembangunan Seni Visu...

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Status: 
TENDER/SEBUTHARGA
IKLAN TENDER/SEBUTHARGA
Maklumat Perolehan
Jenis Perolehan: 
Sebutharga
Tajuk Perolehan: 
Pemasangan Elektrik Untuk Kerja-Kerja Naik Taraf Sistem Penghawa Dingin Berpusat Di Galeri Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara (LPSVN)
Pejabat Yang Memanggil: 
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
Tarikh Iklan: 
18/11/2019
Tarikh Lawatan Tapak: 
25/11/2019 - 10:00am
Lawatan Tapak: 

KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK BINA PADA 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN) JAM 10.00 PAGI. TAKLIAMAT HANYA AKAN DIADAKAN SEKALI SAHAJA . KONTRAKTOR DIKEHENDAKI BERKUMPUL DI AUDITARIUM GALERI LEMBAGA PEMBANGUNAN SENI VISUAL NEGARA (LPSVN), KUALA LUMPUR PADA TARIKH DAN MASA YANG TELAH DITETAPKAN DIATAS. HANYA PENAMA DI DALAM PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK), SPKK ATAU KEMENTERIAN KEWANGAN SAHAJA YANG DIBENARKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI.

Jenis: 
Terbuka
Maklumat Kontraktor
Gred CIDB: 
G2 & G3
Kategori: 

ME

Pengkhususan: 

E04 E11

1. SEBUTHARGA ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR - KONTRAKTOR BUMIPUTERA YANG MEMPUNYAI SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (LPIM)/ (CIDB) DALAM GRED G1 DAN G3 KATEGORI ME PENGKHUSUSAN E04 DAN E11

2. BORANG SEBUTHARGA BOLEH DIDAPATI DARI TARIKH 27 NOVEMBER 2019 HINGGA 05 DISEMBER 2019 DI PEJABAT UNIT PERUNDING INSPEKTORAT & KESELAMATAN ELEKTRIK, CAWANGAN KEJURTERAAN ELEKTRIK, IBU PEJABAT JKR MALAYSIA, TINGKAT 15 , SUNWAY PUTRA TOWER , JALAN PUTRA 50350 KUALA LUMPUR.

3. KONTRAKTOR DIWAJIBKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK BINA PADA 25 NOVEMBER 2019 (ISNIN) JAM 10.00 PAGI. TAKLIAMAT HANYA AKAN DIADAKAN SEKALI SAHAJA . KONTRAKTOR DIKEHENDAKI BERKUMPUL DI AUDITARIUM GALERI LEMBAGA PEMBANGUNAN SENI VISUAL NEGARA (LPSVN), KUALA LUMPUR PADA TARIKH DAN MASA YANG TELAH DITETAPKAN DIATAS. HANYA PENAMA DI DALAM PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK), SPKK ATAU KEMENTERIAN KEWANGAN SAHAJA YANG DIBENARKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK INI.

4. DOKUMEN SEBUT HARGA AKAN DIKELUARKAN KEPADA KONTRAKTOR YANG SAH DAN TELAH MENGHADIRI LAWATAN TAPAK SAHAJA. BAGI MAKSUD INI KONTRAKTOR - KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMBAWA PERKAUAN / SIJIL ASAL PPK ATAU SPKK YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) ATAU PPK BERSERTAKAN SATU SALINAN PERKAUAN/ SIJIL TERSEBUT.

5. DOKUEMN SEBUTHARGA YANG TELAH DIISI DENGAN LENGKAP HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM PETI SEBUTHARGA DI PEJABAT PENGARAH KANAN, CAWANGAN KEJURTERAAN ELEKTRIK , IBU PEJABAT JKR MALAYSIA , TINGKAT 11, BLOK G, JALAN SULTAN SLAHUDDIN , 50480 KUALA LUMPUR TIDAK LEWAT JAM 12.00 TENGAH HARI, KHAMIS 05 DISEMBER 2019

Maklumat Dokumen Tender/Sebutharga
Tarikh Mula Dijual: 
27/11/2019
Tarikh Akhir Dijual: 
05/12/2019
Tarikh Tutup: 
05/12/2019 - 12:00pm
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources