Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Penyerahan Projek Menaiktaraf Perumahan Kompleks Penjara Kajang, Selangor

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Tarikh dan Waktu Acara: 
Khamis, 10 Oktober 2019 - 9:00am

Penyerahan Projek Menaiktaraf Perumahan Kompleks Penjara Kajang, Selangor

KAJANG, 10 OKTOBER 2019 - Cawangan Kerja Keselamatan Jabatan Kerja Raya (JKR), JKR Selangor, JKR Hulu Langat dengan kerjasama Agensi-agensi Kerajaan yang lain telah berjaya merealisasikan projek Menaiktaraf Perumahan Kompleks Penjara Kajang, Selangor. Dengan siapnya projek menaiktaraf ini, ianya dapat memberi kemudahan dan keselesaan kepada 75 keluarga warga penjara bagi memenuhi permintaan dan hasrat Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan taraf perumahan bagi warganya khususnya bagi penjara Kajang.

Projek ini diluluskan di bawah Rancangan Malaysia ke-11, dalam Rolling Plan Pertama dengan nilai RM16.6 juta dan telah disempurnakan oleh syarikat kontraktor Damaikon Sdn Bhd. beserta sub-kontraktor dinamakan yang telah dilantik.

Tempoh kontrak pembinaan adalah selama 96 minggu atau 22 bulan yang bermula pada 4 Januari 2018. Namun, dengan komitmen dan kesungguhan tinggi oleh pasukan projek ini, ia telah dapat disiapkan dua bulan lebih awal daripada jadual kerja iaitu pada 6 September 2019 dengan penjimatan sebanyak RM29 ribu.

Skop kerja bagi projek ini melibatkan 4 blok kuarters dan juga beberapa kemudahan lain seperti penggabungan 2 unit rumah kepada 1 unit rumah yang lebih luas dan selesa, astaka, dewan serbaguna, tiga unit rumah sampah, landskap dan taman permainan kanak-kanak dan lain-lain kemudahan seperti pemasangan pagar keselamatan di setiap blok, naiktaraf sistem saliran dan perparitan, naiktaraf sistem bekalan elektrik dan air dalaman, naiktaraf sistem pembentungan sediada, sistem perabot dalaman dan naiktaraf jalan raya yang terlibat.

Majlis penyerahan ini telah dihadiri YB Tuan Haji Mohd Anuar Bin Mohd. Tahir, Timbalan Menteri Kerja Raya, YBhg Tuan Haji Jalil Husni Bin Yahaya, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri dan YBhg Dato Jamaludin Bin Saad, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Penjara Malaysia.

Tags: 
#kkr #jkr #kdn #cks #jkrselangor #jkrhululangat #komplekspenjarakajang #kajang #selangor #infrarakyat #infrastruktur
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources