Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Unit Integriti

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Kategori Bahagian: 
Pejabat Ketua Setiausaha
Visi: 

Menjadi pemacu keutuhan integriti Kementerian dan agensi di bawahnya.

Misi: 

Memastikan pembudayaan integriti seluruh warga Kementerian berada pada tahap tertinggi melalui pelbagai agenda dan pelan tindakan

Objektif: 

Objektif penubuhan Unit Integriti KKR adalah untuk menyepadukan semua pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan integriti di bawah sebuah unit yang khusus bertujuan ianya dapat dilaksanakan secara yang lebih fokus dan terancang supaya elemen penginstitusian integriti, pencegahan, pematuhan dan pengesanan salahlaku dapat dikuatkuasakan secara efisen dan mencapai keberhasilan yang optimum.

Aktiviti-aktiviti dan Fungsi: 

Unit Integriti ini akan melaksanakan enam (6) fungsi teras iaitu:

1. Tadbir Urus
Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan;

2. Pengukuhan Integriti
Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi;

3. Pengesanan dan Pengesahan
Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil; dan
Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab;

4. Pengurusan Aduan
Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi;

5. Pematuhan
Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa; dan

6. Tatatertib
Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.

Piagam Pelanggan: 

1. Memastikan setiap aduan pelanggan yang diterima diberikan maklum balas awal dalam tempoh tiga (3) hari berkerja dari tarikh aduan diterima.
2. Panggilan telefon di talian am dijawab dalam tempoh tidak lebih dari lima (5) deringan.

Alamat: 

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

Kementerian Kerja Raya Malaysia