Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Penyerahan Projek Jalan Pasir Mas Bypass Fasa 2

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Tarikh dan Waktu Acara: 
Khamis, 19 September 2019 - 9:00am

Penyerahan Projek Jalan Pasir Mas Bypass Fasa 2

PASIR MAS, KELANTAN, 19 SEPTEMBER 2019 - Keprihatinan Kerajaan terhadap penduduk bandar Pasir Mas, Kelantan dizahirkan melalui pembinaan Projek Jalan Pasir Mas ByPass Fasa 2. Projek ini merupakan salah satu projek di bawah Rancangan Malaysia Ke-10.

Pasir Mas merupakan bandar yang kedua tersibuk di Negeri Kelantan dan terletak di tebing Sungai Kelantan. Bandar Pasir Mas dihubungkan oleh Jalan Persekutuan 003 dan Jalan Persekutuan sedia ada di lokasi Bulatan Pasir Mas–Salor–Rantau Panjang dan Jambatan Sediada Pasir Mas–Salor. Dengan pelaksanaan projek ini, masa perjalanan akan dapat disingkatkan daripada 2 jam kepada 1 jam. Pergerakan pengguna jalanraya juga akan bertambah lancar dari Kota Bharu–Rantau Panjang dan Pasir Mask ke Tanah Merah dan sebaliknya.

Tambahan pula, Tahap Keupayaan Jalan (LOS) sediada dapat ditambahbaik dari LOS F ke LOS D di Bulatan Pasir Mas-Salor-Rantau Panjang dan Jambatan Sediada Pasir Mas – Salor, sekaligus menjana pertumbuhan ekonomi dan merancakkan industri pelancongan setempat sehingga ke kawasan bebas cukai Rantau Panjang.

Projek di bawah Kementerian Kerja Raya (KKR) dengan nilai kos keseluruhan yang diluluskan sebanyak RM230 juta ini telah dilaksanakan dengan skop melibatkan pembinaan sebuah flyover di atas Bulatan Lemal bagi Laluan Pasir Mas-Tanah Merah (120m), naiktaraf Jalan Kg. Lemal, naiktaraf persimpangan Jalan Ke Lati, naiktaraf Bulatan Lemal, naiktaraf Jalan Rantau Panjang-Bulatan Lemal, pembinaan Jambatan Laluan Pejalan Kaki Baru dan pembinaan Jambatan Salor melintasi Sg. Kelantan.

Pelaksanaan projek Jalan Pasir Mas ByPass Fasa 2 bermula pada 19 Januari 2015 dan telah siap sepenuhnya pada 28 Ogos 2019 yang lepas. Satu majlis penyerahan projek telah diadakan pada 19 September 2019 oleh pihak JKR Kelantan kepada wakil Kementerian Kerja Raya, YBhg. Dato' Zahrul Hakim Bin Abdullah, Setiausaha Bahagian Pembangunan dan Penswastaan yang turut melawat ke tapak projek bersama-sama pegawai terlibat.

Tags: 
#kkr #jkr #llm #bypass #pasirmas #kelantan #fasa2 #infrarakyat #infrastruktur #malaysiabersih
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources