Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

PRA - KELAYAKAN UNTUK USM - MENAIKATARAF , MEMBAIKPULIH & MENGUBAHSUAI INFRASTRUKTUR DAN KEMUDHAN HOSPITAL USM KAMPUS KE...

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Eksa
Anda di sini
TENDER/SEBUTHARGA
IKLAN TENDER/SEBUTHARGA
Maklumat Perolehan
Jenis Perolehan: 
Tender
Tajuk Perolehan: 
PRA - KELAYAKAN UNTUK USM - MENAIKATARAF , MEMBAIKPULIH & MENGUBAHSUAI INFRASTRUKTUR DAN KEMUDHAN HOSPITAL USM KAMPUS KESIHATAN, KUBANG KERIAN, KELANTAN (REKA & BINA)
Pejabat Yang Memanggil: 
BAHAGIAN PENDIDIKAN, CAWANGAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN, IBU PEJABAT JKR MALAYSIA SEBARANG PERTANYAAN BOLEH BERHUBUNG DENGAN URUSETIA 03-26165484
Tarikh Iklan: 
10/09/2019
Jenis: 
Terbuka
Maklumat Kontraktor
Pengkhususan: 

GRED, KATEGORI & PENGKHUSUSAN/KELAS, TAJUK & TAJUK KECIL/KELAS, KEPALA & SUB -KEPALA
PENDAFTARAN KONTRAKTOR
KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMPUNYAI PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) YANG SAHG DENGAN CIDB DAN
1) MEMPUNYAI SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) YNG SAH DALAM GRED G7, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B04 DAN B28
ATAU MEMPUNYAI SIJIL UNIT PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN JURUPERUNDING SARAWAK (UPKJ) YANG SAH DALAM KELAS A, KEPALA II DAN SUB KEPALA 2(a) DAN 3(a)
ATAU MEMPUNYAI SIJIL PUSAT PENDAFTARAN KONTRAKTOR - KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN SABAH (PUKONSA) YANG SAH DALAM KELAS A, TAJUK II DAN TAJUK KECIL 2(b) DAN 8(b)
2) MEMPUNYAI SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) YANG SAH DENGAN BPKU
3) MEMPUNYAI PPK DAN SPKK DENGAN CIDB ATAU PUKONSA ATAU UPKJ YANG MASIH BERKUATKUASA SEKURANG - KURANYA MELEBIHI 3 BULAN DARI TARIKH TUTUP PRA - KELAYAKAN
4) MEMPUNYAI SIJIL SCORE CIDB YANG MASIH SAH DENGAN MINIMUM 3 BINTANG
5) KONTRAKTOR BERDAFTAR YANG TELAH DIGANTUNG OLEH CIDB/UPKJ/PUKONSA/BPKU DARI MENYERTAI TENDER, TIDAK LAYAK UNTUK MENYERTAI PRA KELAYAKAN INI.

KEUPAYAAN KONTRAKTOR

1) MEMPUNYAI NETT WORTH MELEBIHI 20% DARI NILAI TAHUNAN BEBANAN KERJA (NTBK) ATAU MODAL PUSINGAN MELEBIHI 10% DARI NILAI TAHUNAN BEBANAN KERJA (NTBK) ATAU MODAL MUDAH CAIR MINIMA RM 555,000.00

2.MEMPUNYAI NILAI TAHUNAN KESELURUHAN KERJA TERTINGGI MELAKSANAKAN PROJEK - PROJEK PEMBINAAN YANG SERUPA YANG TELAH DILAKSANAKAN DENGAN JAYANYA DLAM TEMPOH LIMA (5) TAHUN LEPAS MELEBIHI 30% DARI NILAI TAHUNAN BEBANAN KERJA (NTBK)

3 KEUTAMAAN DIBERI KEPADA KONTRAKTOR YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN YANG MENCUKUPI IAITU SERUPA DENGAN SKOP KERJA YANG TELAH DILAKSANKAN DALAM TEMPOH LIMA (5) TAHUN LALU SERTA BERPENGALAMAN SEBAGAI KONTRAKTOR UTAMA SERTA MELAKSANKAAN DAN MENYIAPAKAN PROJEK KERAJAAN/SWASTA
3) TIDAK MEMPUNYAI KERJA SEMASA YANG 'SAKIT' DAN TIDAK MEMPUNYAI REKOD PRESTASI KERJA YANG TIDAK MEMUASKAN DARI SEGI TEMPOH PENYIAPAN PROJEK DAN KUALITI KERJA YANG DILAKSANAKAN OELH KONTRAKTOR DALM TEMPOH LIMA(5) TAHUN LALU .

Maklumat Dokumen Tender/Sebutharga
Harga Dokumen: 
RM50.00
Jenis Pembayaran: 
Kiriman Wang/Bank Draf (Bayaran atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T)
Tarikh Mula Dijual: 
17/09/2019
Tarikh Akhir Dijual: 
01/08/2019
Tarikh Tutup: 
08/10/2019 - 12:00pm
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources