Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

PERKHIDMATAN PERUNDING :i)ARKITEKii)ELEKTRIKALiii)MEKANIKALiv) UKUR BAHANSECARA TENDER TERBUKA (TANPA PRA - ...

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Eksa
Anda di sini
TENDER/SEBUTHARGA
IKLAN TENDER/SEBUTHARGA
Maklumat Perolehan
Jenis Perolehan: 
Tender
Tajuk Perolehan: 
PERKHIDMATAN PERUNDING : i)ARKITEK ii)ELEKTRIKAL iii)MEKANIKAL iv) UKUR BAHAN SECARA TENDER TERBUKA (TANPA PRA - KELAYAKAN ) BAGI PROJEK PEMBINAAN KOMPLEKS SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA (SPRM) NEGERI SABAH
Pejabat Yang Memanggil: 
i) CA (JKR/IP/CA/TTB/2019/02) ii)CKE(JKR(PP)/IP/CKE/2/2019/(P)) iii) CKM (JKR/IP/CKM /BBA1/004/2019) iv) CKUB (JKR/IP/CKUB/BBA/002/2019) SEBARANG PERMASALAHAN/PERTANYAAN SILA HUBUNGI -MOHAMAD AMAN SALIM (03 -4051 8311)
Tarikh Iklan: 
13/05/2019
Jenis: 
Terbuka
Maklumat Kontraktor
Status Syarikat: 

T1
TERBUKA

Pengkhususan: 

BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF)

KOD BIDANG :
i) 330201(ARKITEK
ii) 330103 (KEJURTERAAN ELEKTRIK)
iii)330104 (KEJEURTERAAN MEKANIKAL)
iv) 330202 (UKUR BAHAN)

Maklumat Dokumen Tender/Sebutharga
Harga Dokumen: 
RM50.00
Jenis Pembayaran: 
Kiriman Wang/Bank Draf (Bayaran atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T)
Tarikh Mula Dijual: 
16/05/2019
Tarikh Akhir Dijual: 
04/06/2019
Tarikh Tutup: 
13/06/2019 - 12:00pm
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources