Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Gambar aktiviti Amalan EKSA

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Eksa
Anda di sini

Tahun 2017

Pelancaran Amalan EKSA di KKR oleh YBhg. Datuk Haji Sarani Bin Haji Dollah,

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) pada 11 Januari 2017.

 

Tahun 2018

                   

Bengkel Audit Dalam EKSA KKR Tahun 2018 yang disampaikan oleh Encik Suhaili

Bin Haji Yusof, Fasilitator EKSA lantikan MAMPU pada 1-2 Mac 2018

 

                 

Sesi Audit Dalam EKSA dan Pertandingan Mini EKSA KKR Bil.1/2018 yang berlansung                       

pada 28- 29 Mac 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   

  Sesi Audit Pensijilan EKSA oleh MAMPU pada 16-17 April 2018.

Penyampaian hadiah Sesi Audit Dalam EKSA dan Pertandingan Mini EKSA KKR

Bil.1/2018 oleh YBhg.Dato' Sri Zohari Bin Haji Akob, Ketua Setiausaha KKR pada

27 September 2018

 

Tahun 2019

           

Lawatan Penandaarasan EKSA KKR ke Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)

Putrajaya pada 8 Januari 2019.

         

 

Perbincangan mewujudkan Sudut MAya EKSA pada Portal KKR pada 14 Februari 2019 

bersama Unit Komunikasi Koprat dan Bahagian Pengurusan Maklumat selaku 

jawatankuasa promosi EKSA KKR.

 

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources