Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Gambar aktiviti Amalan EKSA

Audience based content

X
Anda di sini

Tahun 2017

Pelancaran Amalan EKSA di KKR oleh YBhg. Datuk Haji Sarani Bin Haji Dollah,

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) pada 11 Januari 2017.

 

Tahun 2018

                   

Bengkel Audit Dalam EKSA KKR Tahun 2018 yang disampaikan oleh Encik Suhaili

Bin Haji Yusof, Fasilitator EKSA lantikan MAMPU pada 1-2 Mac 2018

 

                 

Sesi Audit Dalam EKSA dan Pertandingan Mini EKSA KKR Bil.1/2018 yang berlangsung                       

pada 28- 29 Mac 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   

  Sesi Audit Pensijilan EKSA oleh MAMPU pada 16-17 April 2018.

 

Penyampaian hadiah Sesi Audit Dalam EKSA dan Pertandingan Mini EKSA KKR

Bil.1/2018 oleh YBhg.Dato' Sri Zohari Bin Haji Akob, Ketua Setiausaha KKR pada

27 September 2018

 

Tahun 2019

           

Lawatan Penandaarasan EKSA KKR ke Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)

Putrajaya pada 8 Januari 2019.

         

 

Perbincangan mewujudkan Sudut Maya EKSA pada Portal KKR pada 14 Februari 2019 

bersama Unit Komunikasi Koprat dan Bahagian Pengurusan Maklumat selaku 

Jawatankuasa Promosi EKSA KKR.

 

Bengkel Pemantapan Jawatankuasa EKSA KKR Tahun 2019 telah diadakan pada

27 dan 28 Februari 2019 bertempat di Bilik Mawar 2 dan disampaikan oleh

Encik Azhan Bin Ahmad, Fasilitator EKSA lantikan MAMPU dari Institut Aminuddin Baki.

 

Bengkel Audit Dalam EKSA KKR Tahun 2019 telah diadakan pada 21 dan 22 Mac 2019

bertempat di Bilik Mawar 2 dan disampaikan oleh Puan Ainol Hidayah Binti Abdul Rauof,

Fasilitator EKSA lantikan MAMPU dari Institut Aminuddin Baki.

 

Sesi Audit Dalaman dan Pertandingan Mini EKSA KKR Bil.1/2019 telah berlangsung pada

26 dan 27 Mac 2019 dan dirasmikan oleh YBhg. Dato’Dr.Ong Gua Pak,

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan). Sesi Audit ini melibatkan empat belas (14) zon

dan mempertandingkan empat (4) kategori seperti Zon Terbaik, Stor Terbaik,

Sudut Go Green Terbaik dan Ketua Zon Terbaik.

 

Tahun 2020

Bengkel Pemantapan Jawatankuasa EKSA KKR bagi Tahun 2020 telah diadakan pada

11 dan 12 Februari 2020 bertempat di Bilik Mawar 3 dan disampaikan oleh

Encik Mohd Zakry Bin Abdul Rashid, Fasilitator EKSA lantikan MAMPU

dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya.

 

Lawatan Penanda Aras EKSA Kementerian Kerja Raya ke Kementerian Perumahan

Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) telah berlangsung pada 13 Februari 2020.

Lawatan diketuai oleh Puan Zurifah Binti Zuhairon, Setiausaha Bahagian,

Bahagian Khidmat Pengurusan

 

Taklumat Audit Dalam EKSA KKR Bilangan 1 Tahun 2020 telah diadakan pada 11 Ogos 2020

bertempat di Bilik Mesyuarat Melati dan telah disampaikan oleh Urus Setia Induk EKSA dan

Jawatankuasa Audit Dalam EKSA yang dihadiri oleh semua auditor yang telah dilantik.

 

Sesi Pelancaran Audit Dalam dan Pertandingan Mini EKSA KKR Bilangan 1 Tahun 2020 telah

dirasmikan oleh YBhg. Dato' Ahmad Nadzri bin Embong (TKSU(P)) pada 18 Ogos 2020

di perkarangan lobi Blok A Kementerian Kerja Raya sebagai tanda sokongan Pengurusan Tertinggi

dalam usaha ke arah pengurusan pejabat yang teratur.

 

Taklimat Audit Dalam EKSA KKR Bilangan 2 Tahun 2020 telah diadakan pada 01 Oktober 2020

bertempat di Bilik Mesyuarat Melati dan disampaikan oleh Urus Setia Induk EKSA dan

Jawatankuasa Audit Dalam EKSA yang dihadiri oleh kesuam auditor pada Sesi Audit Dalam

EKSA yang lepas.

 

Sesi Audit Dalam dan Pertandingan Mini EKSA KKR Bilangan 2 Tahun 2020 telah diadakan

selama dua (2) hari iaitu pada 6 hingga 7 Oktober 2020 di semua bahagian/unit

Kementerian Kerja Raya.

 

Naziran Persediaan Akhir Audit EKSA MAMPU di KKR oleh Urus Setia Induk dan JK Audit Dalam

telah diadakan pada 3 dan 5 November 2020.

 

Sesi Audit Dalam dan Pertandingan Mini EKSA KKR Bilangan 2 Tahun 2020 telah diadakan

Penyampaian hadiah Sesi Audit Dalam dan Pertandingan Mini EKSA Kementerian Kerja Raya Tahun 2020

telah disampaikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya, Datuk Dr. Syed Omar Sharifuddin bin Syed Ikhsan

pada 07 Disember 2020 bertempat di Bilik Seroja, Kompleks Kerja Raya.

Kementerian Kerja Raya Malaysia