Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dasar EKSA

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Eksa
Anda di sini

• SLOGAN

“Persekitaran Berkualiti, Organisasi Cemerlang” 

 • POLISI

Beriltizam untuk mewujudkan persekitaran kerja yang sistematik dan kondusif dengan melaksanakan amalan EKSA menerusi penglibatan warga KKR secara menyeluruh.

• OBJEKTIF

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources