Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Carta Organisasi Eksa KKR

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

CARTA ORGANISASI EKSA KKR

JAWATANKUASA PELAKSANA EKSA (PERINGKAT KEMENTERIAN)

 

JAWATANKUASA KERJA EKSA

 

JAWATANKUASA LATIHAN

 

JAWATANKUASA AUDIT DALAM

 

JAWATANKUASA PROMOSI

 

JAWATANKUASA PELAKSANA EKSA (PERINGKAT ZON)

 

Kementerian Kerja Raya Malaysia