Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pelaksanaan

Audience based content

X
Anda di sini

• Kitaran Amalan 5S yang diterapkan ke dalam Amalan EKSA seperti berikut: 

 

 

 

• Penambahan lima (5) eleman baharu EKSA iaitu:

 

 

Kementerian Kerja Raya Malaysia