Persidangan Pegawai Kanan (SOC) Jabatan Kerja Raya Malaysia 2019

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Eksa

Ekosistem Kondusif Sektor Awam ( EKSA )

 

Anda di sini
Tarikh dan Waktu Acara: 
Sabtu, 9 Mac 2019 - 9:00am
Sumber: 

Persidangan Pegawai Kanan (SOC) Jabatan Kerja Raya Malaysia 2019

PULAU PINANG, 9 MAC 2019 - Jabatan Kerja Raya (JKR) telah menganjurkan Persidangan Pegawai Kanan JKR Tahun 2019 bertempat di Hotel Equatorial, Pulau Pinang bertemakan “JKR; Peneraju Infrastruktur Negara”.

Persidangan ini berlangsung pada 9-11 Mac 2019 dan melibatkan penyertaan lebih 400 orang pegawai-pegawai kanan JKR yang terdiri daripada Pengarah-Pengarah Cawangan dan Negeri, Jurutera-Jurutera Daerah dan Pegawai-Pegawai Kader dari seluruh negara.

Objektif utama penganjuran persidangan tahunan ini adalah untuk mendengar mandat dan hala tuju kepimpinan, sebagai platform untuk sesi wacana ilmu, perkongsian kepakaran dan pengalaman serta sebagai ruang diskusi kepada pegawai-pegawai JKR untuk saling bertukar idea dan pandangan dalam memainkan peranan sebagai perunding teknikal utama kerajaan serta meningkatkan kecemerlangan penyampaian projek demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara.

Empat kertas kerja dibentangkan sepanjang Persidangan SOC 2019 daripada pembentang agensi Kerajaan yang menyentuh pelbagai topik yang relevan dengan ahli persidangan.

Sempena SOC 2019 ini, Anugerah Kontraktor Cemerlang turut dipertandingkan sebagai pengiktirafan kepada kontraktor dan pelaksana yang berjaya melaksanakan projek JKR. Ia juga sebagai tanda penghargaan JKR terhadap kecemerlangan pengurusan organisasi tersebut. Sebanyak tujuh (7) kategori yang dipertandingkan pada tahun ini.

Selain itu, turut diadakan sesi tandatangan MoU kerjasama antara JKR dan Telekom Malaysia (TM), JKR dan Tenaga Nasional Berhad (TNB) serta Sesi tandatangan MoA bagi Projek Kajian Secara Kolaborasi JKR dan USM.

Pameran Industri Pembinaan 2019 juga diadakan selama dua (2) hari sepanjang mesyuarat berlangsung dengan 63 gerai pameran menyertai pameran ini melibatkan agensi jabatan kerajaan dan swasta.

Tags: 
#kkr #jkr #soc2019 #moa #tm #tnb #usm #persidangansoc #pulaupinang #georgetown
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources