Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

PEMBINAAN PUSAT REKOD PENDAFTARAN NEGARA MUKIM SEPANG, SELANGOR

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Eksa
Anda di sini
TENDER/SEBUTHARGA
IKLAN TENDER/SEBUTHARGA
Maklumat Perolehan
Jenis Perolehan: 
Tender
Tajuk Perolehan: 
PEMBINAAN PUSAT REKOD PENDAFTARAN NEGARA MUKIM SEPANG, SELANGOR
Pejabat Yang Memanggil: 
CAWANGAN KERJA KESELAMATAN
Tarikh Iklan: 
17/01/2019
Jenis: 
Terbuka
Maklumat Kontraktor
Pengkhususan: 

NO RUJUKAN
JKR/IP/CI/TTB/2019/01
JKT(PP)/IP/CKAS/1/2019
JKR(PP)/IP/CKAS/1/2019
JKR/IP/CK//BRKIP/001/2019
JKR(PP)/IP/CKE/1/2019(P)
JKR/IP/JKR BKES/001/2019

BUTIR-BUTIR PELAWAAN
PEMBINAAN PUSAT REKOD PENDAFTARAN NEGARA
(PROJEK INI AKAN DILAKSANAKAN SECARA BUILDING INFORMATION MODELLING)

KOD BIDANG
330201(ARKITEK)
330101(KEJ.AWAM)
330102(KEJ. STRUKTUR)
330104(MEKANIKAL)
330103(KEJ.ELEKTRIK)
330202(UKUR BAHAN)

TARIKH TUTUP
18 FEBRUARI 2019

SYARAT UTAMA PELAWAAN
1. BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DAN BERDAFTAR DI BAWAH KOD BIDANG YANG DITETAPKAN
2. TEMPOH PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MASIH SAH; DAN
3. MEMATUHI SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PELAWAAN

PERHATIAN
BAGI SESI TAKLIMAT TENDER YANG DIWAJIBKAN, HANYA PENAMA YANG TERCATAT DIDALAM SIJIL AKUAN PENDAFTARAN FIRMA PERUNDING YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN KEWANGAN YANG DIBENARKAN MENGAHADIRI SESI TAKLIMAT BERKENAAN. FIRMA TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DI DALAM SIJIL TERSEBUT. SILA BAWA BERSAMA SIJIL AKAUAN PENDAFTARAN FIRMA PERUNDING YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN KEWANGAN DAN SJIL PENDAFTARAN LEMBAGA PROFESIONAL YANG ASAL DAN MASIH SAH.

DOKUMEN PELAWAAN BOLEH DIPEROLEHI DI PEJABAT UNIT TAWARAN PUSAT, CAWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN DAN HARTA, BAHAGIAN KEWANGAN DAN AKAUN, TINGKAT BAWAH, BLOK A, KEMENTERIAN KERJA RAYA, JALAN SULTAN SALAHUDDIN, 50582 KUALA LUMPUR BERMULA DARIPADA 28 JANUARI 2019 SEHINGGA 11 FEBRUARU 2019. DOKUMEN PELAWAAN ADALAH DIJUAL DENGAN KADAR RM50 BAGI SETIAP SATU (1)SET. BAYARAN BAGI DOKUMEN PELAWAAN HENDAKLAH DIBUAT DALAM BENTUK DRAF BANK/KIRIMAN WANG/ WANG POS DI ATAS NAMA AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA-KKR-T. DOKUMEN PELAWAAN AKAN DIKELUARKAN KEPADA WAKIL FIRMA PERUNDING YANG SAH SAHAJA. UNTUK MAKSUD INI, WAKIL FIRMA PERUNDING DIKEHENDAKI MEMBAWA SIJIL AKAUN PENDAFTARAN FIRMA PERUNDING YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN KEWANGAN DAN SIJIL PENDAFTARAN LEMBAGA PROFESIONAL ASAL BERSERTA SATU SALINAN SIJIL- SIJIL TERSEBUT.

CADANGAN TEKNIKAL DAN CADANGAN KOS HENDAKLAH DI MASUKKAN KE DALAM SAMPUL SURAT BERASINGAN YANG BERLAKRI DAN DITANDAKAN "CADANGAN TEKNIKAL" DAN "CADANGAN KOS" DI SEBELAH KIRI SETIAP SAMPUL SURAT BERKENAAN DAN DIALAMATKAN SEPERTI DI ATAS.

PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING
ARKITEK/KEJURUTERAAN AWAM&STRUKTUR/ MEKANIKAL/ELEKTRIK/UKURBAHAN*
SECARA TENDER TERBUKA
UNTUK PROJEK PEMBINAAN PUSAT REKOD PENDAFTARAN NEGARA

NO RUJUKAN TENDER:
NO. SIRI DOKUMEN PELAWAAN

*:- POTONG MANA YANG TIDAK BERKAITAN
CADANGAN TEKNIKAL DAN CADANGAN KOS TERSEBUT HENDAKLAH DIMASUKKAN KE DALAM PETI PELAWAAN TERBUKA DI ALAMAT SEPERTI DI ATAS TIDAK LEWAT DARIPADA JAM 12.00 TENGAH HARI PADA 18 FEBRUARI 2019. DOKUMEN CADANGAN TEKNIKAL DAN CADANGAN KOS YANG LEWAT DITERIMA TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN

SESI TAKLIMAT TENDER ADALAH DIWAJIBKAN . SILA BERKUMPUL DI BILIK SEMINAR, TINGKAT 10, MAJU TOWER, JALAN SULTAN ISMAIL, 50250 KUALA LUMPUR PADA 24 JANUARI 2019 (KHAMIS). JAM 10.00 PAGI

Maklumat Dokumen Tender/Sebutharga
Harga Dokumen: 
RM50.00
Jenis Pembayaran: 
Kiriman Wang/Bank Draf (Bayaran atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T)
Tarikh Mula Dijual: 
28/01/2019
Tarikh Akhir Dijual: 
11/02/2019
Tarikh Tutup: 
18/02/2019 - 12:00pm
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources