Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

MS ISO 9001: 2015

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

MS ISO 9001:2015

Kementerian Kerja Raya (KKR) telah berjaya memperolehi pensijilan semula MS ISO 9001: 2015 daripada SIRIM QAS International Sdn. Bhd. (SIRIM) yang berkuatkuasa mulai 6 Januari 2020 sehingga 23 Disember 2022.

Skop pensijilan berkenaan merangkumi aktiviti untuk fungsi utama KKR seperti berikut:
 

(a) Perancangan, pengurusan dan pemantauan projek pembangunan dan penswastaan lebuh raya;
(b) Perkhidmatan perancangan rangkaian jalan raya;
(c) Perkhidmatan pengurusan dan pemantauan penyelenggaraan bangunan dan jalan Persekutuan; dan
(d) Pengurusan rizab jalan tanah Persekutuan.

Kementerian Kerja Raya Malaysia