Penyerahan Projek Siap Menaiktaraf Sekolah Daif SK Mandalipau, Papar

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Eksa

Ekosistem Kondusif Sektor Awam ( EKSA )

 

Anda di sini
Tarikh dan Waktu Acara: 
Ahad, 14 Oktober 2018 - 2:00pm

PAPAR, SABAH, 14 OKTOBER 2018 – Yang Berhormat Tuan Haji Mohd Anuar Bin Mohd Tahir, Timbalan Menteri Kerja Raya hari ini telah menyempurnakan Majlis Penyerahan Projek Siap Sekolah Kebangsaan Mandalipau, Papar, antara salah satu projek Projek Pembinaan Semula dan Menaiktaraf Sekolah Daif Menggunakan Kaedah Industrialised Building System (IBS) di Negeri Sabah.

Program Pembinaan Sekolah Daif yang merupakan touch point kepada rakyat ini amat diberi penekanan dan perhatian oleh pihak Kerajaan dalam usaha untuk meningkatkan tahap pendidikan disamping menyediakan kemudahan dan keselesaan kepada guru-guru dan murid-murid sekolah khususnya. Tujuan projek adalah bagi mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan selamat dengan kadar segera.

Semasa Pembentangan Bajet 2018 telah dibangkitkan bahawa terdapat hampir 2 ribu sekolah di seluruh negara yang berada dalam keadaan daif seperti bumbung bocor, lantai rosak, dinding berlubang dan peralatan yang sudah lama tidak berganti. Peruntukan sebanyak RM2.5 billion telah diumumkan untuk tujuan membaik pulih sekolah daif bagi tempoh 2 tahun iaitu 2018 dan 2019 dengan pecahan RM500 juta ringgit bagi sekolah-sekolah daif di Semenanjung Malaysia, RM1 billion ringgit di Sabah dan RM1 billion ringgit di Sarawak.

Bagi pelaksanaan Fasa 1 di Negeri Sabah, dua (2) agensi Kerajaan iaitu Jabatan Kerja Raya Malaysia Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia telah dilantik sebagai Agensi Pelaksana dengan masing-masing telah diberi peruntukan oleh Kerajaan secara berasingan.

Bagi pembinaan Sekolah Daif di Negeri Sabah yang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia, ianya melibatkan 37 buah sekolah dengan kos projek bernilai RM163,441,400.00 dan dipecahkan kepada 12 pakej dan 12 kontraktor. Skop projek keseluruhan mengandungi 277 Bilik Darjah, 37 Bilik Sains dan 42 Blok Tandas. Pembinaan 12 pakej ini diselia terus oleh JKR Negeri Sabah.

37 buah sekolah tersebut adalah 5 buah sekolah di Parlimen Papar, 7 sekolah di Parlimen Kudat, 4 sekolah di Parlimen Ranau, 10 sekolah di Parlimen Semporna, 6 sekolah di Parlimen Silam, 4 sekolah di Parlimen Tenom dan sebuah sekolah di Parlimen Kinabatangan.

Kaedah IBS telah digunakan sepenuhnya di dalam pembinaan sekolah daif ini dan seperti yang diketahui umum, kaedah pembinaan projek yang menggunakan teknologi IBS mampu disiapkan dalam tempoh yang lebih singkat berbanding kaedah konvensional. Ini kerana komponen binaan IBS dihasilkan dalam persekitaran terkawal, sama ada di tapak atau di luar tapak bina, lebih ringan, mudah dikendalikan dan cepat dipasang.

Tempoh penyiapan kesemua projek telah ditetapkan selama 4 bulan iaitu bermula dari 21 Februari 2018 dan siap pada 27 Jun 2018. Namun berdasarkan klausa- klausa kontrak, beberapa projek telah diberikan lanjutan masa. Sehingga kini sejumlah 35 sekolah telah siap secara fizikal di Negeri Sabah, manakala 2 buah sekolah lagi akan disiapkan pada hujung bulan Oktober ini.

Tags: 
#infrarakyat #kkr #jkr #sekolahdaif #lawatanybtm
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources