PRA-KELAYAKAN UNTUK PEMBINAAN KOMPLEKS PERUMAHAN DAN BANGUNAN PENTADBIRAN BATALION 20 PASUKAN GERAKAN AM (PGA) DI BELURA...

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Eksa

Ekosistem Kondusif Sektor Awam ( EKSA )

 

Anda di sini
TENDER/SEBUTHARGA
IKLAN TENDER/SEBUTHARGA
Maklumat Perolehan
Jenis Perolehan: 
Tender
Tajuk Perolehan: 
PRA-KELAYAKAN UNTUK PEMBINAAN KOMPLEKS PERUMAHAN DAN BANGUNAN PENTADBIRAN BATALION 20 PASUKAN GERAKAN AM (PGA) DI BELURAN, SABAH (REKA DAN BINA)
Pejabat Yang Memanggil: 
CAWANGAN KONTRAK & UKUR BAHAN, IBU PEJABAT JKR MALAYSIA
Tarikh Iklan: 
04/10/2018
Maklumat Kontraktor
Status Syarikat: 

BUMIPUTERA & A2

Pengkhususan: 

BAHAGIAN A : PENDAFTARAN KONTRAKTOR

1. KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMPUNYAI PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) DAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) YANG SAH DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) DALAM GRED G7, KATEGORI B - PEMBINAAN BANGUNAN DAN PENGKHUSUSAN B01-IBS : PREFABRICATED CONCRETE SYSTEM DAN B04 - KERJA-KERJA PEMBINAAN BANGUNAN.

ATAU

KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMPUNYAI PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) DARI CIDB DALAM PENGKHUSUSAN B01-IBS : PREFABRICATED CONCRETE SYSTEM DAN B04 - KERJA-KERJA PEMBINAAN BANGUNAN DAN BERDAFTAR DENGAN UNIT PENDAFTARAN KONTRAKTOR DAN JURUPERUNDING SARAWAK (UPKJ) DALAM KELAS A, KEPALA II - BUILDING WORKS DAN SUB KEPALA 2(a) - REINFORCED CONCRETE FRAMED BUILDINGS DAN 2(b) - PRE-FABRICATED CONCRETE BUILDINGS

ATAU

KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMPUNYAI PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) DARI CIDB DALAM PENGKHUSUSAN B01-IBS : PREFABRICATED CONCRETE SYSTEM DAN B04 - KERJA-KERJA PEMBINAAN BANGUNAN DAN BERDAFTAR DENGAN PUSAT PENDAFTARAN KONTRAKTOR-KONTRAKTOR KERJA, BEKALAN DAN PERKHIDMATAN NEGERI SABAH (PUKONSA) DALAM KELAS A, KEPALA II - BUILDING WORKS DAN SUB KEPALA 2(b) - REINFORCED CONCRETE FRAMED BUILDING EXCEEDING FOUR STOREY IN HEIGHT DAN 4 - PRE-FABRICATED CONCRETE BUILDINGS

DAN KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMPUNYAI SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) YANG SAH DENGAN BPKU

2. KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMPUNYAI PPK DAN SPKK DENGAN CIDB ATAU PPK DAN PUKONSA ATAU PPK DAN UPKJ YANG MASIH BERKUATKUASA SEKURANG-KURANGNYA MELEBIHI 3 BULAN DARI TARIKH TUTUP PRA KELAYAKAN

3. MEMPUNYAI SIJIL SCORE CIDB YANG MASIH SAH DENGAN MINIMUM 3 BINTANG

4. KONTRAKTOR BERDAFTAR YANG TELAH DIGANTUNG OLEH CIDB/UPKJ/PUKONSA DARI MENYERTAI TENDER, TIDAK LAYAK UNTUK MENYERTAI PRA-KELAYAKAN INI.

BAHAGIAN B : KEUPAYAAN KONTRAKTOR

KEUPAYAAN KEWANGAN
1. MEMPUNYAI NETT WORTH MELEBIHI 20% x NTBK ATAU MODAL PUSINGAN MELEBIHI 10% x NTBK ATAU MODAL MUDAH CAIR MINIMUM RM 12.958 JUTA

KEUPAYAAN TEKNIKAL
1. KONTRAKTOR MEMPUNYAI PENGALAMAN MELAKSANAKAN PROJEK-PROJEK PEMBINAAN YANG SERUPA ATAU SEBANDING YANG TELAH DILAKSANAKAN DENGAN JAYANYA DALAM TEMPOH 5 TAHUN LEPAS SERTA BERPENGALAMAN SEBAGAI KONTRAKTOR UTAMA SERTA MELAKSANAKAN DAN MENYIAPKAN PROJEK KERAJAAN YANG MELEBIHI 30% x NTBK

2. TIDAK MEMPUNYAI KERJA SEMASA YANG 'SAKIT' DAN TIDAK MEMPUNYAI REKOD PRESTASI YANG TIDAK MEMUASKAN DARI SEGI TEMPOH PENYIAPAN PROJEK DAN KUALITI KERJA YANG DILAKSANAKAN OLEH KONTRAKTOR DALAM TEMPOH LIMA (5) TAHUN LALU.

BAHAGIAN C : PERUNDING KONTRAKTOR

1. MELANTIK PERUNDING-PERUNDING YANG BERTAULIAH DAN MERUPAKAN PERUNDING BEBAS (INDEPENDENT AND NOT IN-HOUSE CONSULTANT) SEPERTI BERIKUT;-
BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PROFESIONAL YANG BERKENAAN; DAN BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN.

Maklumat Dokumen Tender/Sebutharga
Harga Dokumen: 
RM50.00
Jenis Pembayaran: 
Kiriman Wang/Bank Draf (Bayaran atas nama Akauntan Negara Malaysia-KKR-T)
Tarikh Mula Dijual: 
10/10/2018
Tarikh Akhir Dijual: 
24/10/2018
Tarikh Tutup: 
31/10/2018 - 12:00pm
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources