Persidangan Meja Bulat antara Kapten Industri 2018

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Anda di sini
Tarikh dan Waktu Acara: 
Khamis, 29 Mac 2018 - 2:30pm
Sumber: 

KUALA LUMPUR, 29 MAC 2018: Perbincangan meja bulat mengenai keselamatan dalam industri pembinaan antara kapten industri anjuran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (Construction Industry Development Board,CIDB) telah berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Convention Centre, KLCC) dan dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Ybhg.Dato’ Sri Zohari bin Haji Akob yang membacakan teks ucapan YB Menteri Kerja Raya Dato' Seri Haji Fadillah Bin Haji Yusof.

Perbincangan meja bulat ini merupakan satu susulan daripada perbincangan yang diadakan pada tahun lalu bertujuan untuk menerapkan budaya keselamatan didalam industri pembinaan negara disamping untuk mencari penyelesaian berkaitan sebarang isu yang berkaitan dengan keselamatan pekerja di tapak binaan.

Cadangan yang diutarakan sepanjang perbincangan meja bulat ini termasuklah saranan untuk melakukan kajian semula penunjuk prestasi utama Program Transformasi Industri Pembinaan (Construction Industry Transformation Programme, CITP) disamping cadangan agar CIDB memainkan peranan yang lebih besar dalam aspek keselamatan dan kesihatan dalam industri pembinaan.

Turut hadir menjayakan perbincangan ini termasuklah Pengerusi Cidb, Tan Sri Dr Ir Ahmad Tajuddin Ali, Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya (JKR) YBhg. Dato' Sri Ir. Dr. Roslan bin Md. Taha, Ketua Eksekutif CIDB, Dato’ Ir. Ahmad ‘Asri Abdul Hamid, Timbalan Ketua Pegarah (Keselamatan Pekerjaan) Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Department of Occupational Safety and Health, DOSH), Ir. Hj. Omar bin Mat Piah, Pengurus Besar Kanan, Sektor Pembangunan Teknologi CIDB Malaysia, Datuk Ir. Elias Ismail dan pemain- pemain industri pembinaan negara.

Tags: 
#roundtable #YBM #safety #construction #CITP
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources