Penyerahan SST Projek Pembinaan Semula dan Menaiktaraf Sekolah Daif Sabah Menggunakan Kaedah IBS

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Inovasi

try

Anda di sini
Tarikh dan Waktu Acara: 
Isnin, 26 Februari 2018 - 10:00am

SABAH, 26 Februari 2018: YB Datuk Rosnah Binti Abdul Rashid Shirlin, Timbalan Menteri Kerja Raya hari ini telah hadir ke Majlis Penyerahan Surat Setuju Terima kepada kontraktor-kontraktor yang dilantik bagi Projek Pembinaan Semula dan Menaiktaraf Sekolah Daif Menggunakan Kaedah Industrialised Building System (IBS) di Negeri Sabah dan Projek Penyelenggaraan Sistem Solar Hibrid Bagi Sekolah-sekolah Luar Bandar Negeri Sabah. YAB Perdana Menteri, Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Hj. Abdul Razak melalui ucapan beliau semasa pembentangan Bajet Tahun 2018 pada 27 Oktober 2017 telah mengumumkan pelaksanaan projek sekolah daif dengan menggunakan kaedah Industralize Building System (IBS).

Peruntukan sebanyak RM2.5 billion telah diperuntukkan untuk kerja-kerja membaik pulih sekolah-sekolah daif dengan pecahan sebanyak RM1 billion di Sabah yang akan dilaksanakan dalam tempoh masa dua (2) tahun iaitu tahun 2018 dan 2019. Bagi memenuhi keperluan Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Kewangan telah bersetuju meluluskan pertambahan skop dengan kos sebanyak RM34,100,000.00 yang menjadikan kos keseluruhan projek Pembinaan Semula dan Menaiktaraf Sekolah Daif di negeri Sabah Fasa 1 di Negeri Sabah adalah sebanyak RM164,000,000.00. Ia dilaksanakan secara rundingan terus yang melibatkan sebanyak 37 buah sekolah.

JKR Malaysia telah melantik JKR Negeri Sabah selaku agensi pelaksana bagi projek tersebut dengan menggunakan rekabentuk yang disediakan oleh JKR Malaysia. Tempoh penyiapan projek ini dijangkakan dalam masa 4 bulan menggunakan teknologi IBS secara sepenuhnya.

Bagi Projek Penyelenggaraan Sistem Solar Hibrid Bagi Sekolah-sekolah Luar Bandar Negeri Sabah pula, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperuntukkan sebanyak RM24 juta untuk perlaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan sistem solar hibrid di 138 buah sekolah-sekolah di Sabah yang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia. Program penyelenggaraan ini yang merangkumi dua (2) pakej dilaksanakan dengan kaedah perolehan secara tender terbuka. Program ini akan dilaksanakan untuk tempoh dua tahun, sehingga 23 Februari 2020.

Tags: 
#SST #SekolahDaif #IBS #Sabah
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources