Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Projek Membina Semula Jalan Persekutuan FT01 Yong Peng Segamat, Johor

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Eksa
Anda di sini
Tarikh dan Waktu Acara: 
Ahad, 11 Februari 2018 - 9:00am

JOHOR, 11 Februari 2018: Kementerian Kerja Raya sebagai peneraju utama pembangunan infrastruktur negara meneruskan agenda kesejahteraan rakyat melalui inovasi penggunaan getah dalam teknologi projek pembinaan jalan raya. Ini dibuktikan dalam Projek Membina Semula Jalan Persekutuan FT01 Yong Peng Segamat daripada Kampung Desa Temu Jodoh hingga Kampung Kwong Sai, Segamat apabila 10 kilometer (km) daripada keseluruhan 40 km jajaran projek ini telah terpilih sebagai projek perintis berskala besar penggunaan campuran getah asli cup lumps sebagai bahan tambah (additive) dalam campuran asphalt (CMA) iaitu bahan dalam pembinaan jalan raya.

Antara objektif utama kajian perintis ini ialah untuk menguji keberkesanan dan prestasi CMA dalam pelbagai jenis asphalt dan membangunkan garis panduan pembinaan jalan dengan menggunakan CMA. Usaha ini merupakan kesinambungan usahasama antara Kementerian Kerja Raya menerusi Jabatan Kerja Raya dengan Lembaga Getah Malaysia (LGM) yang telah menandatangani satu Memorandum Perjanjian (MoA) yang bertajuk Research Collaboration on Cuplump Modified Asphalt (CMA) In Road Pavement Construction pada 24 Jun 2015. Terdahulu, tiga lokasi kajian perintis telah dipilih iaitu Seksyen 5.4 hingga 6.4 Laluan FT10 Jalan Gemas Rompin, Daerah Tampin, Negeri Sembilan (siap pada November 2015); Seksyen 53.3 hingga 53.9 Laluan FT4 Jalan Gerik Kupang, Daerah Baling, Kedah (siap pada Oktober 2016); dan Seksyen 199.5 hingga 200.5 Laluan FT2 Jalan Kuala Lumpur Kuantan, Daerah Temerloh, Pahang (siap pada November 2016).

Tapak kajian dipilih berdasarkan jenis kerosakan jalan sedia ada seperti retak, rutting, surface delamination, stripping dan excessive patching. Kajian perintis yang bermula tahun 2015 hingga 2018 ini melibatkan ujian pra pembinaan, semasa pembinaan dan selepas pembinaan. Ujian ke atas turapan dibuat secara berkala sehingga tempoh dua (2) tahun bagi menentukan prestasi turapan CMA. Berdasarkan pemerhatian awal, kajian CMA secara keseluruhannya menunjukkan kesan positif dan dijangka dapat meningkatkan ketahanan permukaan jalan.

Penggunaan CMA dalam turapan jalan juga dilihat mampu untuk meningkatkan prestasi jalan berbanding turapan asphalt konvensional. Kos penyenggaraan dijangka dapat dikurangkan dalam tempoh kitaran hayat jalan yang dipercayai lebih berketahanan tinggi dengan penggunaan CMA. Selain itu, penggunaan CMA dalam pembinaan jalan dapat memperbanyakkan pilihan terhadap bahan asas tempatan dan sekaligus dapat meningkatkan permintaan getah asli.

Selain itu, penggunaan getah dalam pembinaan jalan mampu untuk meningkatkan penggunaan getah negara dan tidak lagi bergantung kepada perdagangan luar semata-mata. Kepelbagaian penggunaan getah terutamanya dalam sektor pembinaan dapat meningkatkan harga komoditi tersebut. Pengkomersialan secara tidak langsung membantu pekebun kecil meningkatkan pendapatan mereka. Berhubung Projek Membina Semula Jalan Persekutuan FT01 Yong Peng Segamat, ia merupakan tanda keprihatinan Kerajaan dalam menaiktaraf jalan raya demi keselesaan dan keselamatan pengguna dengan meluluskan peruntukan sebanyak RM92.3 juta dalam Rancangan Malaysia Ke-Sebelas (RMKe-11). Projek jalan raya yang dibina dengan piawaian R5 ini bermula pada 23 Oktober 2017 (tarikh pemilikan tapak) dan dijadual siap pada April 2020.

Antara skop kerja bagi projek ini ialah membaiki jalan, membina jalan tuju sepanjang 1 km, menggantikan tiga buah jambatan sedia ada, membina semula roadside drain dan shoulder drain, pengalihan utiliti, pemasangan lampu jalan di tiga buah jambatan serta kerja-kerja tanah dan geoteknikal jalan tuju untuk tiga jambatan. Perasmiannya telah disempurnakan oleh YAB Dato Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Turut hadir dalam majlis perasmian ini ialah YAB Dato Seri Haji Mohamed Khaled bin Nordin, Menteri Besar Johor, YB Dato Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof, Menteri Kerja Raya dan YB Datuk Chua Tee Yong, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri merangkap Ahli Parlimen Labis.

Tags: 
#FT01 #Jalan Persekutuan #Yong Peng #Segamat
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources