Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pelancaran Projek Central Spine Road : Bentong Bypass, Pahang

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Tarikh dan Waktu Acara: 
Khamis, 5 Januari 2017 - 10:00am
Sumber: 

BENTONG, 5 JANUARI 2017: YB Menteri Kerja Raya dan YB Menteri Pengangkutan Malaysia merasmikan pelancaran Projek Central Spine Road Bentong Bypass, Pahang sepanjang 28.5km berdasarkan faktor kesesakan lalu lintas.

Projek ini yang telah dimasukkan dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) dengan kos yang diluluskan sebanyak RM578.25 juta. Keperluan projek ini adalah selaras dengan keadaan semasa trafik yang kian meningkat saban tahun dan Kerajaan merasakan telah tiba masa untuk memberikan komitmen bagi melaksanakan jajaran Bentong Bypass. Projek ini dibahagikan kepada tiga (3) Seksyen Pembinaan iaitu Seksyen 5C1, Seksyen 5C2 dan Seskyen 5D yang telah dimulakan secara berperingkat mulai November 2015 dan dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11).

Skop projek Bentong Bypass ini ialah membina jalan baru empat lorong dua hala dengan piawaian JKR R5 sepanjang 28.5km. Bentong Bypass merupakan laluan alternatif Jalan Persekutuan FT08 sedia ada yang dapat memberikan keselesaan kepada pengguna dan mengurangkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa perjalanan. Projek ini juga akan menjadi pemangkin kepada pembangunan infrastruktur dan ekonomi di sepanjang koridor Wilayah Ekonomi Pantai Timur.

Projek Central Spine Road yang bermula dari Kuala Krai, Kelantan ke Simpang Pelangai, Pahang sepanjang 350km, dibahagikan kepada enam (6) pakej utama iaitu:

Pakej 1: Kuala Krai ke Jambatan Sg. Lakit, Kelantan (47km)

Pakej 2: Jambatan Sg. Lakit ke Gua Musang, Kelantan (59km)

Pakej 3: Gua Musang ke Kg. Relong, Kuala Lipis, Pahang (92.5km)

Pakej 4: Kg. Relong, Kuala Lipis ke Raub, Pahang (50km)

Pakej 5: Raub ke Bentong, Pahang (54km)

Pakej 6: Bentong ke Simpang Pelangai, Pahang (47.5km )

Pada masa ini keutamaan kerajaan adalah untuk melaksanakan sebahagian Pakej 3 iaitu dari Mentara ke Kampung Seberang Jelai, Pahang (kawasan kemalangan) sepanjang 61.15km berdasarkan faktor keselamatan dan juga sebahagian Pakej 5 iaitu dari Kampung Asap ke Kampung Sertik. Sebahagian jajaran Pakej 3 iaitu dari Kampung Kubang Rusa ke Kampung Seberang Jelai, Pahang sepanjang 41.35km telah pun siap dilaksanakan.

Tags: 
bentong bypass
Kementerian Kerja Raya Malaysia