Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

KKR Personal Mastery Programme: Pengurusan Data Dan Analisis Statistik Menggunakan Perisian SPSS

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Tarikh dan masa: 
Isnin, 22 Februari 2016 - 8:30am to Rabu, 24 Februari 2016 - 4:30pm
Lokasi: 
Bilik Kontigensi 2, Tingkat 6, Blok B, Kompleks Kementerian Kerja Raya

Dengan menghadiri kursus ini peserta akan :

i. Diberikan maklumat berkenaan data, pengurusan data, dan tatacara penggunaan SPSS dalam analisis data;
ii. Ditingkatkan kemahiran mengunakan data dan analisis untuk tujuan penulisan pelbagai jenis laporan di Kementerian/Jabatan, tesis dan sebagainya;
iii. Dapat menggunakan perisian SPSS untuk semua jenis-jenis data untuk kegunaan kajian semasa dan akan datang; dan
iv. Memahami tatacara analisis dan interpretasi data untuk kajian dan mengurangkan kadar kesalahan dalam penulisan laporan.

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources