Langkau ke kandungan utama
Submitted by Admin on 16 April 2009
Pengenalan

Kementerian Kewangan melalui Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007;- Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan telah membuat beberapa perubahan bagi memperkemas dan memantapkan pengurusan Aset Alih Kerajaan

Sehubungan itu, panduan pemeriksaan Aset Alih Kerajaan ini menggariskan proses kerja pemeriksaan Aset Alih Kerajaan yang telah dikemaskini bagi panduan semua pegawai di Kementerian Kerja Raya yang terlibat dalam pengurusan aset di Bahagian/Cawangan masing-masing.

Objektif

Dokumen proses kerja pemeriksaan Aset Alih Kerajaan ini disediakan sebagai panduan kepada semua Pegawai Aset dan Pegawai Pemeriksa yang telah dilantik di Kementerian Kerja Raya untuk menjalankan tugas masing-masing selaras dengan arahan dalam Bab C ;- Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan. Panduan ini bertujuan untuk membantu kesemua pegawai yang terlibat menjalankan tugas dengan efektif dalam tempoh waktu yang telah ditetapkan.

Pertanyaan

Sebarang pertanyaan / penjelasan hendaklah dikemukakan kepada:- Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta Bahagian Kewangan Kementerian Kerja Raya Tingkat Bawah, Blok A Kompleks Kerja Raya Jalan Sultan Salahuddin 50580 Kuala Lumpur   No. Telefon: 03-27714095   No. Faks: 03-27111944

File attachments
Required documents

Semua dokumen yang akan diperiksa iaitu:

KEW.PA-2 - Daftar Harta Modal

KEW.PA-3 - Daftar Inventori

KEW.312 - Daftar Harta Modal (untuk Aset Alih yang didaftarkan sebelum tahun 2007)

KEW.313 - Daftar Inventori (untuk Aset Alih yang didaftarkan sebelum tahun 2007)

KEW.PA-4 - Senarai Daftar Harta Modal

KEW.PA-5 - Senarai Daftar Inventori

Dokumen untuk pelaporan pemeriksaan Aset Alih iaitu:

KEW.PA-10 - Laporan Pemeriksaan Harta Modal

KEW.PA-11 - Laporan Pemeriksaan Inventori

Perakuan pemeriksaan Aset Alih kepada Perbendaharaan secara tahunan iaitu:

KEW.PA-12 - Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori

Additional Information

SENARAI NAMA PEGAWAI PEMERIKSA ASET ALIH KEMENTERIAN KERJA RAYA MENGIKUT BAHAGIAN/CAWANGAN

Bahagian Kewangan

i. M41 En. Mohd Sayuti bin Azmi

ii. M41 Cik Norhayati binti Manan

iii. N36 Pn. Norhafisah binti Abdullah

iv. W22 Pn. Noorlida binti Ahmad

v. W17 Pn. Sarifah bin Dahlan

vi. W17 Pn. Azizah binti Abu Bakar

Bahagian Pembangunan Bumiputera

i. J44 Pn. Wardatun Ahmar binti Abdul Manan     

ii. J36 Pn. Fadzilah binti Yahya    

iii. J36 Pn. Noraini binti Maidin

iv. W27 Pn. Norlela binti Kamarudin    

Bahagian Kawalselia Penyelenggaraan

i. M41 En. Mohd Ezzuan bin Mohd Ehlas

ii. J41 En. Ahmad Zaki bin Kassim      

iii. J41 En. Firdaus bin Abdul Rahman

iv. N27 Pn. Nurul Azuani binti Rosidi

Bahagian Akaun

i. W41 Pn. Nor Azlida binti Junaidi

ii. W36 Pn. Zaiton binti Jalal

iii. W36 Pn. Siti  Aishah binti Abd Wahid

Bahagian Perancang Jalan

i. J41 Pn. Suzana @ Sakinah bt. Ibrahim

ii. J41 En. Mohd Suhaimi bin Azit

iii. N17 Pn. Hashimah binti Hashim

Bahagian Perancangan Korporat

i. M44 En. Mohd Sazali bin Saaad

ii. M41 En. Mohd Sobri bin Yahya

iii. S27 Pn. Sabariah binti Ab.Ghani 

iii. N22     Pn. Haslina binti Jaafar

Bahagian Pengurusan Maklumat

i. F32 YM. Raja Azizah binti Raja Shariffudin

ii. F29 Cik Hairunnisak binti Mohamad Runi

iii. F29 En. Mohd Azhar bin Sulaiman

iv. F29 En. Azizan bin Abdullah

Bahagian Audit Dalam

i. W36 Pn. Norihan binti Hj Saad

ii. W32 Pn. Norkhasime binti Mohd Noor

iii. W32 Pn. Mas Ayu binti Mohd Rashid

iv. W27 Pn. Dayang Ariza binti Abang Muan

Pejabat Penasihat Undang-undang

i. L41 En. Wan Nur Fakrin bin Wan Ahmad Sukri     

ii. L29 Cik Wan Edorra binti Kamarudin

Bahagian Pentadbiran

i. N32 Pn. Rasimah binti Abdul Rahman

ii. J22 En. Izhar bin Mohamad

iii.  J36 En. Othman bin Mat

iv. J17 En. Mohammad Khairul bin Ahmad Nordin

Bahagian Hubungan Antarabangsa Dan Pembangunan Profesional

i. M41 En. Mohamad Saufi bin Abdul Rahman

ii. N17 Pn. Kamsiah binti Keram   

Bahagian Pembangunan & Penswastaan

i. M41 En. Mahathir bin Zulkifli

ii. M41 Cik Elni Marlisa binti Md Isa

iii. J17 En. Irwan bin Soaidin @ Juhairi iv. J17 En. Zahir bin Osman    

Bahagian Pemantauan Agensi Dan Kemahiran  

i. M41 En. Muhammad Ammar Fahmi bin Senan

ii. N17 En. Manizam bin Abdul Wahab      

iii. N17 En.Mohd Shahril bin Saihani

iv. N17 Pn. Roshanira binti Mohd Rani

Bahagian Pembangunan & Penswastaan

i. M41 En. Ahmad Zoehairi bin Ismail @ Zainudin

ii. S41 Pn. Nur Hasliza binti Abdullah

iii. N32 Pn. Farahah binti Hj Yusuf iv. N27 Pn. Asiah binti Musa

Pusat Khidmat Kontraktor

 i. J41  Pn. Noorizan binti Abu Samah

ii. J41 En. Hafizul Azrin bin Hasan

iii. J41 Pn. Juliana binti Baderi

iv. N32 Pn. Faziah binti Kadir

Unit Khidmat Kontraktor

i. S27 Pn. Asiah binti Ghazali