Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

KAJIAN SEPARUH PENGGAL RMKE-9 KEMENTERIAN KERJA RAYA (2009-2010)

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Secara ringkasnya, buku KSP RMKe9 ini membincangkan  perkara berikut:-

  1. Pemahaman definasi-definasi Jalan Pesekutuan mengikut Akta yang berkaitan khususnya Akta Jalan Persekutuan 1959 agar perancangan, pelaksanaan dan kerja penyenggaraan dapat di seragam, diintegrasi dan lebih bersistematik selari dengan kuasa dan fungsi Menteri Kerja  Raya;
  2. Maklumat prestasi perbelanjaan dan senarai projek siap dan dalam pelaksanaan;
  3. Pengemaskinian mekanisma perancangan, pelaksanaan dan penyenggaraan kepada pembangunan jalan Persekutuan termasuk program penyenggaraan Bangunan Persekutuan;
  4. Penyediaan dan Rancangan Lima Tahun dan Rancangan Tahunan KKR; dan
  5. Perbincangan mengenai permasalahan, isu dan cadangan mengatasi semasa pelaksanaan pembangunan Jalan Persekutuan.
Harga Penerbitan: 
RM0.00
Tahun Penerbitan: 
2009
Kementerian Kerja Raya Malaysia