Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROJEK PEMBANGUNAN RMKe-9 KEMENTERIAN KERJA RAYA (PROJEK SIAP 2008)

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Buku ini mendokumentasikan semua projek-projek siap RMKe-9 KKR dalam tahun 2008. 
Proses penerbitan buku ini telah diketuai oleh Setiausaha Bahagian Pembangunan dan Penswastaan dengan kerjasama daripada JKR Ibu Pejabat Kuala Lumpur, JKR Sabah, JKR Sarawak dan Bahagian Teknologi Maklumat KKR dari segi penyediaan maklumat projek, gambar-gambar projek serta peta GIS.
Secara ringkas maklumat projek memperincikan Nama Pegawai Penguasa, Kontraktor Utama, Syarikat Perunding serta maklumat asas kontrak seperti skop projek, harga kontrak, tarikh mula dan tarikh siap sebenar.
ISBN 983-44278-8-7

Harga Penerbitan: 
RM0.00
Tahun Penerbitan: 
2009
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources