Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

KONTRAKTOR BINAAN BUMIPUTERA CEMERLANG DAN CABARAN DI ABAD KE-21

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Buku terbitan Bahagian Pembangunan Bumiputera, Kementerian Kerja Raya ini merupakan sebuah pendedahan kejayaan para kontraktor Bumiputera berwibawa di samping menonjolkan sumbangan mereka terhadap pembangunan negara dan masyarakat.ISBN 978-983-43395-4-8

Harga Penerbitan: 
RM0.00
Tahun Penerbitan: 
2009
Kementerian Kerja Raya Malaysia