Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

LAPORAN KAJIAN IMPAK PERANCANGAN STRATEGIK ORGANISASI KKR (2004 - 2008)

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Laporan ini disediakan berdasarkan kepada Perancangan Strategik Organisasi (PSO) KKR tahun 2004 - 2008 bagi mengetahui status pencapaian pelaksanaan setakat 30 Jun 2007.
 

Harga Penerbitan: 
RM0.00
Tahun Penerbitan: 
2008
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources