Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

INVENTORI RANGKAIAN JALAN UTAMA PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Buku terbitan Bahagian Kawalselia Penyenggaran, Kementerian Kerja Raya yang memaparkan maklumat terperinci mengenai Jalan Persekutuan di Semenanjung Malaysia.
ISBN 978-983-44278-2-5

Harga Penerbitan: 
RM0.00
Tahun Penerbitan: 
2008
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources