Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

PANDUAN BIDANG KUASA MENTERI DAN PENGAWAI PENGAWAL KKR

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Buku ini yang menerangkan tentang penubuhan dan kewujudan sesebuah kementerian dan fungsinya khususnya tugas dan tanggungjawab Menteri, Ketua Setiausaha serta ketua-ketua agensi tentunya akan menjadi rujukan penting kepada semua.

Harga Penerbitan: 
RM0.00
Tahun Penerbitan: 
2008
Kementerian Kerja Raya Malaysia