Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

ANUGERAH KEGEMILANGAN PERDANA MENTERI (AKPM)

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Dokumen Anugerah Kegemilangan Perdana Menteri (AKPM) ini disediakan bersempena penyertaan KKR dalam AKPM tahun 2009. Dokumen ini secara umumnya ialah himpunan maklumat-maklumat berkaitan KKR dalam menepati kriteria-kriteria yang telah digariskan di dalam pertandingan AKPM ini. Terbahagi kepada 3 tajuk utama iaitu Pengurusan, Perkhidmatan Teras dan Pengurusan Pelanggan, dokumen setebal 509 muka surat ini boleh dirujuk di Perpustakaan Negara Malaysia dan juga di Perpustakaan KKR.

Harga Penerbitan: 
RM0.00
Tahun Penerbitan: 
2009
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources