Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

INFORMASI BANGUNAN GUNASAMA PERSEKUTUAN 2007-2009

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Buku ini mengandungi maklumat Bangunan Gunasama Pesekutuan seluruh Malaysia yang merangkumi gambar, fungsi, penghuni dan syarikat konsesi yang bertanggungjawab bagi menyenggara bangunan ini.

Harga Penerbitan: 
RM0.00
Tahun Penerbitan: 
2007
Developed and designed by Hadafi Solution and Resources