Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bahagian Kewangan

Audience based content

X
Anda di sini
Kategori Bahagian: 
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Sektor Pengurusan)
Visi: 

Menjadikan Pengurusan Kewangan Kementerian Kerja Raya Di Tahap Kelas Pertama.

Misi: 
 • Meningkatkan pengurusan kewangan secara cekap dan berkesan,
 • Meningkatkan penggunaan sistem elektronik dalam melicinkan urusan kewangan, dan
 • Meningkatkan pemantauan serta menjalinkan kerjasama yang erat dengan semua pusat tanggungjawab (PTJ).
Objektif: 
 • Memastikan perbelanjaan Peruntukan Mengurus mencapai tidak kurang 95% setiap tahun,
 • Memastikan bayaran bil yang lengkap diselesaikan tidak melebihi 14 hari seperti yang terkandung di dalam Arahan Perbendaharaan 103(a),
 • Memastikan pengurusan kewangan kerajaan menggunakan sistem elektronik secara optimum, dan
 • Memastikan prosedur kewangan dipatuhi ke arah mencapai audit sifar.
Aktiviti-aktiviti dan Fungsi: 
 • Urus setia kepada pegawai pengawal untuk menguruskan Belanjawan Mengurus KKR
 • Memastikan sistem pengurusan kewangan dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan bertanggungjawab
 • Pengurusan Perolehan dan Harta dilaksanakan secara teratur
 • Memastikan sifar penemuan audit
 • Pengurusan elaun dan kemudahan kewangan yang lancar
Piagam Pelanggan: 

Kami bertekad untuk melaksanakan pengurusan kewangan Kementerian dengan cekap, berkesan dan bertanggungjawab. Dalam melaksanakan tugas ini kami akan memastikan perkhidmatan yang diberikan disempurnakan seperti berikut :-

 • Memantau dengan rapi bagi memastikan bayaran tuntutan/ bil/ invois tidak melebihi 14 hari, dari tarikh terima bil yang lengkap;
 • Meluluskan permohonan pindah peruntukan dalam masa 1 minggu;
 • Meluluskan permohonan kemudahan dan pinjaman dalam tempoh 2 minggu dari tarikh permohonan diterima, tertakluk kepada permohonan yang lengkap;
 • Mempamerkan Jadual Tawaran (JKR28) dalam tempoh 7 hari selepas tender/ sebut harga ditutup; dan
 • Mengemukakan Pesanan Kerajaan kepada pembekal/ kontraktor dalam tempoh 2 hari dari tarikh kelulusan.
Alamat: 

Bahagian Kewangan,
Kementerian Kerja Raya Malaysia,
Tingkat 3, Blok A, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur,
Malaysia.

Tel : 03-2711 4301
Faks :03-2711 1962

Kementerian Kerja Raya Malaysia