Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bahagian Pengurusan Fasiliti

Audience based content

X
Anda di sini
Kategori Bahagian: 
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Sektor Dasar dan Pembangunan)
Visi: 

Menjadi agensi kawalselia penyenggaraan yang efektif dalam pelaksanaan penyenggaraan jalan dan bangunan gunasama persekutuan.

Misi: 

Memastikan pelaksanaan perkhidmatan oleh pihak konsesi menepati perjanjian penswastaan.

Objektif: 

Mengawalselia, memantau dan memastikan polisi berkaitan penswastaan penyenggaraan bangunan gunasama dan jalan persekutuan dilaksanakan menepati perjanjian penswastaan.

Aktiviti-aktiviti dan Fungsi: 
  • Merancang, melaksana dan memantau perlaksanaan penyenggaraan Jalan Persekutuan di seluruh Malaysia mengikut Perjanjian Penswastaan Penyenggaraan Jalan Persekutuan
  • Merancang, melaksana dan memantau penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan di seluruh Malaysia mengikut Perjanjian Penswastaan Bangunan Gunasama Persekutuan
  • Menguruskan aset tak alih kerajaan (fasiliti) di peringkat kementerian
  • Mengawal selia perlaksanaan pengurusan cerun di Semenanjung Malaysia
  • Mengawal selia kuarters di Semenanjung Malaysia
Alamat: 

Bahagian Pengurusan Fasiliti
Aras 7, Blok B, Kompleks Kerja Raya
Kementerian Kerja Raya Malaysia
Jalan Sultan Salahuddin
50580 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

No. Telefon : 03-2711 4701
No. Faks : 03-2711 4464

Kementerian Kerja Raya Malaysia