Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bahagian Pengurusan Fasiliti

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini
Kategori Bahagian: 
Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Sektor Dasar dan Pembangunan)
Visi: 

Menjadi agensi kawalselia penyenggaraan yang efektif dalam pelaksanaan penyenggaraan jalan dan bangunan gunasama persekutuan.

Misi: 

Memastikan pelaksanaan perkhidmatan oleh pihak konsesi menepati perjanjian penswastaan.

Objektif: 

Mengawalselia, memantau dan memastikan polisi berkaitan penswastaan penyenggaraan bangunan gunasama dan jalan persekutuan dilaksanakan menepati perjanjian penswastaan.

Aktiviti-aktiviti dan Fungsi: 
  • Merancang, melaksana dan memantau perlaksanaan penyenggaraan Jalan Persekutuan di seluruh Malaysia mengikut Perjanjian Penswastaan Penyenggaraan Jalan Persekutuan
  • Merancang, melaksana dan memantau penyenggaraan Bangunan Gunasama Persekutuan di seluruh Malaysia mengikut Perjanjian Penswastaan Bangunan Gunasama Persekutuan
  • Menguruskan aset tak alih kerajaan (fasiliti) di peringkat kementerian
  • Mengawal selia perlaksanaan pengurusan cerun di Semenanjung Malaysia
  • Mengawal selia kuarters di Semenanjung Malaysia
Alamat: 

Bahagian Pengurusan Fasiliti
Aras 7, Blok B, Kompleks Kerja Raya
Kementerian Kerja Raya Malaysia
Jalan Sultan Salahuddin
50580 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

No. Telefon : 03-2711 4701
No. Faks : 03-2711 4464

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources