PENETAPAN KEPERLUAN MATA CCD BAGI TUJUAN PEMBAHARUAN PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Anda di sini
Sel, 01/05/2010 - 11:14
Sel, 01/05/2010 - 11:14
Sel, 01/05/2010 - 11:14

Adalah dimaklumkan bahawa berkuatkuasa 1 Januari 2010, semua permohonan bagi mendapatkan tempoh pembaharuan perakuan pendaftaran dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) hendaklah disertakan dengan sejumlah pungutan mata CCD mengikut gred berdaftar.
Untuk keterangan lanjut berhubung penetapan keperluan mata CCD boleh dibuat melalui mana-mana pejabat CIDB Negeri atau dimuat turun dari laman web CIDB www.cidb.gov.my

Sel, 01/05/2010 - 11:14
Undefined
Tempat: 
CIDB
Papar kepada umum ?: 
1

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources