Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Unit Komunikasi Korporat

Audience based content

X
Anda di sini
Kategori Bahagian: 
Pejabat Ketua Setiausaha
Visi: 

Menjadi jentera perhubungan awam kementerian yang professional dan berwibawa.

Misi: 

Mengekalkan dan mengukuhkan imej korporat kementerian ke tahap tertinggi melalui pendekatan perhubungan awam yang strategik dan professional.

Objektif: 

Unit Komunikasi Korporat bertanggungjawab terus kepada Ketua Setiausaha Kementerian dengan objektif dan fungsi seperti berikut :

  • Menjadikan focal point kementerian di dalam penyampaian dan penyaluran maklumat;
  • Melaksanakan peningkatan imej korporat kementerian;
  • Menyelaras perhubungan awam dan media ; dan
  • Menyelaras pengurusan aduan dan khidmat pelanggan
Aktiviti-aktiviti dan Fungsi: 
  • Menjadikan hub maklumat kementerian di dalam pengedaran bahan penerbitan.
  • Menigkatkan imej kementerian melalui pendekatan perhubungan awam strategik.
  • Menjadikan stesen pengurusan dan penyelerasan aduan awam KKR.
  • Menyediakan perkhidmatan khidmat pelanggan berkualiti serta standard MS ISO 9001 : 2000
Piagam Pelanggan: 
  • Memastikan setiap aduan pelanggan yang diterima diberikan maklum balas awal dalam tempoh tiga (3) hari berkerja dari tarikh aduan diterima.
  • Pangilan telefon di talian am dijawab dalam tempoh tidak lebih dari lima (5) deringan.
Alamat: 

Ketua Komunikasi Korporat,
Unit Komunikasi Korporat,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 6, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

Kementerian Kerja Raya Malaysia