Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Lembaga Arkitek Malaysia

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

FUNGSI

  1.  Pendaftaran Ahli Profesional;
  2.  Penyelarasan Kelayakan Kursus dan Ijazah Kejuruteraan/Teknologi;
  3.  Penetapan Kod Etika Profesional;
  4. Penetapan Cas Yuran Khidmat Rundingan;
  5. Penetapan kelayakan akademik bagi kursus ijazah yang berkaitan.
Alamat Agensi: 

Ibu Pejabat JKR, Tingkat 17,
Jalan Sultan Salahuddin,
50582 Kuala Lumpur.

atau

Peti Surat 12695,
50786 Kuala Lumpur, Malaysia.

Telefon: 603-2698 2878, 603-2696 7087
Faks: 603-2693 6881
Laman Web: http://www.lam.gov.my/

Kementerian Kerja Raya Malaysia