Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Lembaga Juruukur Bahan Malaysia

Audience based content

X
Anda di sini

FUNGSI

  1.  Pendaftaran Ahli Profesional;
  2. Penyelarasan Kelayakan Kursus dan Ijazah Kejuruteraan/Teknologi;
  3. Penetapan Kod Etika Profesional;
  4. Penetapan Cas Yuran Khidmat Rundingan;
  5. Penetapan kelayakan akademik bagi kursus ijazah yang berkaitan.
Alamat Agensi: 

Tingkat 17, Blok F,
Ibu Pejabat JKR,
Jalan Sultan Salahuddin,
50582 Kuala Lumpur.

Telefon: 603-2696 7999; 603-2696 7987; 603-2696 7823
Faks: 603-2692 5680
Laman Web: http://www.bqsm.gov.my

Kementerian Kerja Raya Malaysia