Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Lembaga Jurutera Malaysia

Audience based content

X
Anda di sini

FUNGSI

  1.  Pendaftaran Ahli Profesional;
  2. Penyelarasan Kelayakan Kursus dan Ijazah Kejuruteraan/Teknologi;
  3. Penetapan Kod Etika Profesional;
  4. Penetapan Cas Yuran Khidmat Rundingan;
  5. Penetapan kelayakan akademik bagi kursus ijazah yang berkaitan.

 

Alamat Agensi: 

Ibu Pejabat JKR, Tingkat 17,
Jalan Sultan Salahuddin,
50582 Kuala Lumpur
Laman Web: http://www.bem.org.my

Kementerian Kerja Raya Malaysia