Inisiatif MyID

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Anda di sini

Inisiatif MyID

Berikut adalah perkhidmatan KKR yang telah menggunakan nombor MyKad sebagai rujukan tunggal:

1. Lembaga Lebuhraya Malaysia

  i)  Permohonan pas pelawat

Kad akses pelawat akan diberikan kepada pelawat selepas seseorang itu mendaftarkan diri dengan mengisi nombor kad pengenalan.

2. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)

  i)  Pendaftaran Personel Binaan

Perkhidmatan ini telah melaksanakan MyID di saluran perkhidmatan sedia ada (Kaunter).

  ii)  Semakan Pendaftaran Personel Binaan

Semakan personel binaan yang berdaftar dengan CIDB boleh dibuat dengan menggunakan nombor kad pengenalan di kaunter, telefon dan laman web CIDB.

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources