Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Muat Turun

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Untuk memudahkan urusan anda dengan Kementerian Kerja Raya, pelbagai borang muat turun telah disediakan seperti yang disenaraikan.Sila klik pada senarai di bawah untuk muat turun borang.

Tajuk Fail Tarikh dihantar Edit
Borang Pembelian Dokumen Tender CPPH PDF icon Borang Pembelian Dokumen Tender CPPH 02/02/2021 - 3:40pm
Borang Pembelian Buku CPPH PDF icon BORANG PEMBELIAN BUKU CPPH 02/02/2021 - 3:38pm
Senarai Buku Arahan Teknik (Jalan) & lain-lain Buku Terbitan JKR yang dijual PDF icon Senarai Buku Arahan Teknik (Jalan) & lain-lain Buku Terbitan JKR yang dijual 02/02/2021 - 3:36pm
Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Kali Kedua (TBK2) Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Gunasama Persekutuan PDF icon TBBK-G2.pdf 18/01/2019 - 9:53am
Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Kali Pertama (TBK1) Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Gunasama Persekutuan PDF icon TBBK-G1.pdf 18/01/2019 - 9:52am
Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Kali Kedua (TBK2) Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana (Teknikal) PDF icon TBBK-T2.pdf 18/01/2019 - 9:51am
Borang Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Kali Pertama (TBK1) Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana (Teknikal) PDF icon TBBK-T1.pdf 18/01/2019 - 9:49am
Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Kumpulan Pelaksana PDF icon Borang pengesahan kenaikan pangkat (NP).pdf 18/01/2019 - 9:47am
Borang Permohonan Pemangkuan Jawatan Kumpulan Pelaksana PDF icon Borang Permohonan Pemangkuan, KKR (PM).pdf 18/01/2019 - 9:42am
BORANG KEAHLIAN PERPUSTAKAAN KKR PDF icon BORANG KEAHLIAN PERPUSTAKAAN KKR.pdf 14/07/2010 - 2:21pm
Kementerian Kerja Raya Malaysia