Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Senarai Kertas Kerja

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Sila klik pada senarai di bawah untuk mendapat maklumat lanjut. Untuk membuat carian, sila masukkan kata kunci pada kotak "Kata Kunci" dan klik "Hantar"

Tajuk Deskripsi
MAJIKAN WAJIB SEDIAKAN KEMUDAHAN PENGINAPAN
Bengkel Pemantapan Pengurusan Media Sosial KKR 2014

Bengkel untuk Pentadbir akauan rasmi media sosial Kementerian, Jabatan dan Agensi.

PAPERWORK PRESENTATION IN "BEST PRACTICE IN CONSTRUCTION INDUSTRY 2008" SEMINAR

Paper presentation by The Honourable Secretary General as the opening speech in "Best Practice In Construction Industry 2008" Seminar - PWTC

PERSIDANGAN PEGAWAI-PEGAWAI KANAN KEMENTERIAN KERJA RAYA DAN AGENSI TAHUN 2009

Kertas-Kertas Pembentangan di Persidangan Pegawai-Pegawai Kanan KKR

MEMPERCEPATKAN PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN RMKe9

Kertas Pembentangan di Mesyuarat Majlis Tindakan Negara Bilangan 1/2009

ISU DAN CABARAN DALAM PELAKSANAAN RANCANGAN MALAYSIA DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Kertas Pembentangan di Mesyuarat Majlis Tindakan Negara Bilangan 1/2009

KERTAS PEMBENTANGAN Y. BHG. KSU SELAKU PROFESOR TAMU DI UTM

Challenges and Opportunities in Plan Implementation in the Perspective of MoW.

PAPER PRESENTATION BY THE HONOURABLE SECRETARY GENERAL AS THE GUEST PROFESSOR IN UTM

Challenges and Opportunities in Plan Implementation in the Perspective of MoW.

PEMBENTANGAN KERTAS KERJA DI SEMINAR

Kertas Pembentangan Y.Bhg KSU Selaku Pengucaptama di Seminar Best Practice In Construction Industry (BPCI 2008) - PWTC

KERTAS PEMBENTANGAN Y. BHG. KSU SELAKU PROFESOR TAMU DI UTM

National Physical Plan.

Pages

Kementerian Kerja Raya Malaysia