Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Maklumat Jalan Persekutuan

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Informasi Jalan Persekutuan

Pengenalan

Salah satu tugas utama Kementerian Kerja Raya adalah membina dan menyenggara jalan-jalan Persekutuan yang diwartakan di bawah Menteri Kerja Raya Malaysia. Sehingga kini terdapat lebih daripada 17,830 km Jalan Persekutuan di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Jalan-jalan ini telah diberi nama laluan masing-masing dan di selenggara oleh KKR melalui konsep penswastaan. Beberapa syarikat konsesi telah di lantik oleh Kerajaan bagi tujuan penyenggaraan jalan-jalan Persekutuan yang di bahagi mengikut zon-zon tertentu.

Maklumat-Maklumat Jalan

Jalan-jalan Persekutuan di ketegorikan kepada empat (4) kategori utama, iaitu :-

      1) Jalan Persekutuan Utama

      2) Jalan Persekutuan Felda

      3) Jalan Persekutuan ke Institusi

      4) Jalan Persekutuan ke kawasan Industri

   Kesemua kategori jalan-jalan ini mempunyai sistem penomboran masing-masing yang boleh dilihat pada papan tanda - papan tanda yang tertera di setiap jalan berkenaan. Untuk keterangan lebih lanjut sila rujuk kepada bahagian maklumat Jalan Persekutuan dan Negeri di para dua dalam portal ini.

   Kerja-Kerja Penyenggaraan

   Jenis-jenis kerja penyenggaraan untuk kesemua jalan adalah sama. Perkara-perkara yang berkaitan dengan kerja penyenggaraan jalan telah disenaraikan dengan jelas dalam dokumen perjanjian antara pihak Kerajaan dengan syarikat-syarikat konsesi yang telah di lantik. Antara kerja utama yang dijalankan adalah :-

        - Kerja-kerja penyenggaraan rutin;

        - Kerja-kerja penyenggaraan berkala; dan

        - Kerja-kerja kecemasan.

     Antara kerja-kerja Penyenggaraan Rutin adalah :

         - Menampal pothole;

         - Meratakan bahu jalan;

         - Memotong rumput;

         - Mencuci perabot jalan;

         - Jambatan;

         - Mencuci longkang; dan

        - Pemeriksaan berjadual.

       Antara kerja-kerja Penyenggaraan Berkala adalah :

           - Kerja-kerja penyenggaraan turapan (pavement); dan

           - Kerja-kerja penyenggaraan bukan turapan (non-pavement).

         Kerja-kerja kecemasan adalah terdiri daripada kerja-kerja pengalihan pokok tumbang dan bangkai binatang serta penyediaan laluan sementara beserta pengurusan lalulintas apabila berlaku cerun runtuh, jalan terputus akibat kegagalan pembetung/jambatan, banjir dan sebagainya.

         Kementerian Kerja Raya Malaysia