Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Penyenggaraan Jalan Persekutuan

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Kerja-kerja penyenggaraan Jalan Persekutuan yang dijalankan oleh syarikat-syarikat konsesi meliputi:.

         kerja rutin konsesi seperti memastikan rumput sentiasa dipotong tidak melebihi 4 inci pada setiap 16 hb pada setiap bulan, tiada lubang di permukaan jalan dan memastikan sistem     perparitan berfungsi dengan baik.

ITEM
PERKARA
R01
Menampal pothole    Menampal pothole
R02
R02.jpg    Meratakan bahu jalan
R03
R03.jpg    Memotong rumput
R04
R04.jpg    Mencuci perabot jalan
R05
R05.jpg    Mencuci pembetung dan jambatan
R07
R07.jpg    Pemeriksaan berjadual
B
B.jpg    Pemeriksaan berjadual

        Pemantauan ke atas kerja berkala atau kecemasan seperti memastikan sistem aliran pengurusan trafik berfungsi semasa kerja-kerja berkala dan kecemasan seperti pemasangan papan tanda sementara dan meletakkan kon kecemasan.

        Pemantauan terhadap papan tanda yang mengelirukan.

Kementerian Kerja Raya Malaysia