Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Istilah ICT

Audience based content

X
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Orang Awam
Syarikat Konsesi
Warga KKR
Eksa
Anda di sini

Hebahan Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dikeluarkan secara berkala kepada setiap agensi kerajaan dari pihak Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU). Istilah ICT merujuk kepada singkatan dan akronim yang kerap digunakan berkaitan teknologi maklumat.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut,muat turun aplikasi mudah alih (mobile app) 'Carian Istilah' dari Galeri Aplikasi Mudah Alih Kerajaan Malaysia (GAMMA) di http://gamma.malaysia.gov.my

Kementerian Kerja Raya Malaysia