Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

Istilah ICT

Audience based content

X
Anda di sini

Hebahan Istilah Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dikeluarkan secara berkala kepada setiap agensi kerajaan dari pihak Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU). Istilah ICT merujuk kepada singkatan dan akronim yang kerap digunakan berkaitan teknologi maklumat.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut,muat turun aplikasi mudah alih (mobile app) 'Carian Istilah' dari Galeri Aplikasi Mudah Alih Kerajaan Malaysia (GAMMA) di http://gamma.malaysia.gov.my

Kementerian Kerja Raya Malaysia