Digital Document Management System (DDMS)

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Inovasi

try

Anda di sini

Dimaklumkan bahawa pelaksanaan secara Go Live aplikasi Digital Document Management System (DDMS) bagi pengurusan fail terbuka di kementerian ini akan bermula pada 17 Ogos 2015.

 

Maka bermulalah transformasi Pengurusan Rekod Kementerian Kerja Raya

KE ARAH PELAKSANAAN PENGURUSAN REKOD ELEKTRONIK: SISTEM DIGITAL DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM (DDMS)
*Sistem ini dibangunkan oleh pihak MAMPU dan dilaksanakan di semua kementerian secara berperingkat-peringkat mulai Februari 2015.

 

INFO Penting (1)

 • Semua mel masuk akan didaftar dan diimbas secara berpusat di Unit Pengurusan Rekod, Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Semua transaksi urusan rasmi hendaklah menggunakan Sistem Klasifikasi Fail Kementerian Kerja Raya yang terdapat di dalam aplikasi DDMS
 • Semua fail fizikal di Bahagian/Unit perlu ditutup mulai 31 Julai  2015 (Jumaat)
 • Tiada penggunaan fail fizikal di Bahagian/Unit mulai tarikh go live 17 Ogos 2015 (Isnin)
 •  Fail fizikal (terbuka sahaja) akan diuruskan secara berpusat di Unit Pengurusan Rekod, Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Rujuk TATACARA PENGURUSAN REKOD BERDASARKAN APLIKASI DIGITAL DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM (DDMS)
 • Sebarang pertanyaan mengenai Pelaksanaan Aplikasi DDMS boleh diajukan kepada Pegawai Rekod Jabatan(PRJ) setiap bahagian atau

      

 

INFO Penting (2)

 • Penggunaan nombor rujukan fail yang seragam tanpa Bahagian/Sektor (contoh: KKR.100-1/1/1).
 • Penawanan Surat dari luar KKR – Tanggungjawab Unit Pengurusan Rekod, BKP.
 • Penawanan Surat keluar – Tanggungjawab pewujud surat.
 • Penawanan e-mel – Tanggungjawab penerima e-mel.
 • Catatan Arahan/Minit Tindakan – Gunakan ruangan ‘CATAT MINIT’ dalam DDMS.
 • Pembetulan Kesilapan Penawanan Rekod – Hubungi Unit Pengurusan Rekod, BKP.

 

INFO Penting (3)

Bahan rujukan telah dimuat naik dalam ruangan Maklumat Terkini  seperti dalam pautan berikut :

              
 

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources