Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
KE ARAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROGRAM PADANAN (MATCHMAKING)

Audience based content

X
Orang Awam
Integriti@KKR

Informasi

Jika anda mempunyai sebarang aduan berkaitan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta perlanggaran tatakelakuan dan integriti yang melibatkan kakitangan di Kementerian ini, salurkan aduan tersebut di sini.

Alamat:

Pengarah Unit Integriti,
Unit Integriti,
Kementerian Kerja Raya,
Tingkat 13, Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur

No. Tel: 03-27715501
Faks: 03-27111014
Email: ui@kkr.gov.my

Kontraktor/Usahawan
Warga KKR
Syarikat Konsesi
Eksa
Anda di sini

Berdasarkan kajian yang telah dibuat, dalam sesebuah kontraktor perolehan bahan binaan merupakan penyumbang peratusan yang terbesar iaitu sekitar 60%. Sehubungan dengan itu, untuk meningkatkan penglibatan Bumiputera dalam bidang pembekalan bahan binaan. BPB telah mengadakan Program Padanan (Matchmaking) untuk menemukan para pengeluar/pembekal dengan kontraktor yang memperolehi projek. Program ini akan diadakan di setiap negeri diseluruh Malaysia,. Para pengeluar/pembekal Bumiputera yang berdaftar dengan BPB akan dijemput melalui surat untuk menyertai program yang akan dianjurkan ini. Maklumat lanjut mengenai pelaksanaan program ini boleh dirujuk ke Bahagian Pembangunan Bumiputera di setiap cawangan di seluruh Semenanjung Malaysia.

Developed and designed by Hadafi Solution and Resources